Groot Salland en Reest en Wieden gaan alsnog fuseren

Foto: Waterschap Groot Salland

De Provinciale Staten van Drenthe zijn akkoord gegaan met de fusie tussen waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland. Er waren en bleven voor- en tegenstanders.

De waterschappen willen per 1 januari 2016 fuseren tot waterschap Drents Overijsselse Delta. De besturen van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland zijn verheugd dat de provincie Drenthe akkoord is gegaan met de fusie van beide waterschappen. Ze zijn zeer verheugd dat deze nu met voortvarendheid kan worden opgepakt. In juli hebben de Staten van Overijssel al ingestemd met een fusie.

Marga Kool, dijkgraaf Waterschap Reest en Wieden: “Wij zijn zeer tevreden met het positieve besluit van de provincie Drenthe. Deze fusie leidt tot minder kosten voor de burger, minder kwetsbaarheid en behoud van kwaliteit. Er ontstaat per 1 januari 2016 een nieuw waterschap in Zuidwest Drenthe en West-Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, dat goed is toegerust voor de toekomst. Dat is goed nieuws voor de inwoners uit beide gebieden.”

Herman Dijk, dijkgraaf Waterschap Groot Salland: ”Vanaf nu kunnen we voluit de samenvoeging voorbereiden en zorgen voor een waterschap dat klaar is voor de toekomst. Daarvoor moet nog veel gebeuren. We kunnen onder andere de begroting opstellen, de beleidsvelden in elkaar schuiven en starten met het plaatsen van personeel. Tevens kunnen we beginnen met de inbouwwerkzaamheden in het nieuwe kantoorpand.”

Fusie beter voor de toekomst
De waterschapsbesturen van Groot Salland en Reest en Wieden hebben besloten dat een fusie beter is voor de toekomst van het waterschap. Een groter waterschap zou beter in staat zijn om met de toekomstige uitdagingen op het gebied van waterbeheer aan de slag te gaan. Daarnaast kan het werk door de fusie efficiënter worden gedaan, waardoor de waterbeheertaken van het waterschap tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten kunnen worden uitgevoerd, aldus de organisatie.

Tegenstanders van de fusie
De SGP-fractie in Groot-Salland was en bleef tegen de fusie. Jan Visscher (oud-raadslid voor de SGP in Staphorst) is vanaf de start van zijn bestuursperiode (2009) bij WGS duidelijk geweest. En nog steeds ziet de SGP de meerwaarde van een fusie niet echt. Dat diverse onderzoeken van universiteiten uitwijzen dat fusies in overheidsland zelden leiden tot kostenbesparing, was bij de meerderheid van beide besturen geen punt van aandacht.

‘In de periode tot aan het fusiebesluit hebben wij, met argumenten onderbouwd, geprobeerd medestanders te vinden die tegen een fusie waren. Dat is onvoldoende gelukt. Nu moeten wij ons richten op het nakomen van de doelstellingen van deze fusie. Allerlei (op zichzelf goede) argumenten werden nu nog in de strijd geworpen om de fusie niet door te laten gaan.

Maar waarom zijn deze argumenten er nu wel en werden ze voor het fusiebesluit van 3 december vorig jaar niet of nauwelijks gehoord? Helaas zijn er in de aanloop naar de fusie al heel veel kosten gemaakt die erop gericht zijn de organisaties in elkaar te schuiven. Daarom zijn deze acties naar onze mening te laat.
Lees meer: Fusie WGS en WRW of overname door WGS?

Beide Dagelijkse Besturen kwamen in april 2012 nog tot de conclusie dat men vooralsnog geen fusie wilde. In het najaar 2013 is WRW wel degene geweest die er al weer op teruggekomen is en WGS heeft benaderd met de vraag om nog eens weer te praten over een eventuele fusie.
Lees meer: Eindrapport fusieverkenning WGS en WRW.

Lees ook: