Fusiewaterschap kiest voor nieuwe kantoorlocatie Zwolle

De stuurgroep van het nieuw te vormen waterschap in West-Overijssel en Zuidwest-Drenthe heeft een voorlopig besluit genomen over de plek van het nieuwe hoofdkantoor. Met een breed draagvlak in de algemeen besturen van Groot Salland en Reest en Wieden is gekozen voor het kantoorpand aan de Dokter van Deenweg 162 in Zwolle. Definitieve besluitvorming volgt na goedkeuring van beide algemeen besturen voor het investeringskrediet en bekrachtiging van de voorgenomen fusie door beide provincies.

Zorgvuldig afwegingsproces
In een zorgvuldig afwegingsproces zijn de bestaande kantoorgebouwen van de beide waterschappen en een aantal andere panden in Meppel en Zwolle met elkaar vergeleken. Het kantoorgebouw aan de Dokter van Deenweg is, na afweging van alle criteria, als voorkeursvariant naar voren gekomen. De eigenaar van dit pand is bereid het hoofdkantoor van Groot Salland en indien gewenst op termijn ook het huidige gebouw van Reest en Wieden in Meppel over te nemen. Het pand wordt nu nog gebruikt door het Landelijk Parket Eenheid Noord- en Oost-Nederland, onderdeel van het Openbaar Ministerie. Op haar beurt valt dit onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Huidige panden niet groot genoeg
Daarmee worden voor het nieuwe waterschap financiële risico’s, zoals meerjarige leegstand, weggenomen. De nu gemaakte keuze zorgt er voor dat een van de fusiedoelen, verlaging van de huisvestingskosten, daadwerkelijk kan worden gehaald. Een ander voordeel is, dat het nu leegstaande kantoorpand Dokter Van Deenweg al in de eerste helft van 2016 kan worden betrokken. Grote verbouwingen aan bestaande panden zijn dan niet nodig. Geen van de beide huidige panden was groot genoeg om de toekomstige medewerkers te huisvesten.

Medewerkers werken in het hele gebied
Uiteraard werkt maar een deel van de 550 medewerkers vanuit het nieuwe hoofdkantoor. Het fusiewaterschap heeft, verspreid over haar hele werkgebied in Drenthe en Overijssel, vele andere panden, zoals werkplaatsen, steunpunten en zuiveringsinstallaties. Vanuit het hoofdkantoor en de verschillende locaties kan straks adequaat en efficiënt inhoud en uitvoering worden gegeven aan de taken: zorgen voor waterveiligheid, voor droge voeten, voor voldoende water én zorgen voor schoon water.

De filosofie van het nieuwe waterschap is: Centraal wat moet, decentraal wat kan. Contact en binding met inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in de beide provincies staat in het nieuwe waterschap centraal.

Reacties

gallery
2435
Fusiewaterschap kiest voor Zwolle
De stuurgroep van het nieuw te vormen waterschap in West-Overijssel en Zuidwest-Drenthe heeft een voorlopig
https://staphorst.nieuws.nl/regio/2435/fusiewaterschap-kiest-voor-nieuwe-kantoorlocatie-zwolle/
2015-05-29T12:07:58+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2015/05/dokter-van-deenweg-162-e1432893757297.png
waterschap
Regionaal