Provinciale Staten van Drenthe mogelijk tegen fusie waterschappen

Het provinciehuis van Drenthe in hoofdstad Assen
Foto: Wikimedia - L. F. Blaauw

De fusie van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland in het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta is onzeker geworden. De Provinciale Staten van Drenthe heeft zich tegen de plannen gekeerd.

De PvdA-fractie in de Drentse Provinciale Staten maakte gisteren bekend tegen een fusie te zullen stemmen. Als Drenthe inderdaad tegen stemt ontstaat een lastige situatie als Provinciale Staten van Overijssel de fusie wel wil steunen.

Het is de bedoeling dat de Waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden per 1 januari 2016 gaan fuseren. Het nieuwe hoofdkantoor komt in Zwolle. Op 1 juli moeten de Provinciale Staten van Drenthe de fusie definitief goedkeuren.

Lees ook: