College besluit activiteit tijdens jaarwisseling toe te staan

Foto: Harm Brand

Het college van B&W heeft besloten dat ook dit jaar tijdens de jaarwisseling een activiteit georganiseerd mag worden. Dit jaar valt de jaarwisseling op zaterdag en zondag.

In het verleden heeft de Stichting Oud & Nieuw aangegeven dat er tijdens een jaarwisseling in het weekend geen activiteiten kunnen plaatsvinden. Het college van B&W geeft de stichting, in het kader van openbare orde en veiligheid, de mogelijkheid dit jaar wel een activiteit op het terrein van de Tippe te organiseren.

De jarenlange inzet van de Stichting Oud & Nieuw met de stewards heeft geleid tot een rustig verloop van de jaarwisseling, het voorkomen van ongeregeldheden in de oudejaarsnacht en het beperken van schade. Dit jaar afwijken van de werkwijze is volgens de gemeente, na intensief overleg met de stichting en politie, niet wenselijk.

De gemeente weet dat de zondagsrust voor een groot deel van de gemeenschap van belang is. Echter, de gemeente heeft ook een taak op het gebied van openbare orde en veiligheid en wil graag de ingeslagen weg met de stichting en de stewards doorzetten. Daarmee neemt de gemeente de verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving.

Burgemeester Segers: “Afgelopen jaar, mijn eerste oud & nieuw als burgemeester van Staphorst, is de jaarwisseling goed verlopen. Niet alleen ’s avonds, maar ook overdag. Ik hecht er veel waarde aan dat ook dit jaar de jaarwisseling rustig verloopt.” Het is nog maar de vraag of alle stewards ook deze jaarwisseling wel allemaal ’s nachts inzetbaar willen zijn.

Lees ook: