Nieuw waterschap; Drents Overijsselse Delta, nieuw logo

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) dat op 1 januari 2016 van start gaat, heeft een nieuw logo. Opgebouwd uit de letters W = staat voor waterschap en water, D = Drenthe, O = Overijssel en D = Delta.

Drukwerk

Het water stroomt door Drenthe en Overijssel naar de IJssel-Vechtdelta. De kleuren rood/oranje in het logo staan voor stedelijk gebied en bedrijven, het groen staat voor natuur, landbouw en omgeving en het blauw voor water. Bovenin de stad en bedrijven, middenin de natuur en landbouw en onder stroomt het water.

Werkgebied en samenwerking
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zorgt in het waterrijke gebied van West-Overijssel en Zuidwest-Drenthe voor bescherming tegen hoog water en voor voldoende schoon water voor inwoners, bedrijven, landbouw en natuur. In samenwerking met de omgeving wil het waterschap kansen creëren om het waterbelang en de aanpak van de gevolgen klimaatverandering te verbinden met andere belangen.

Huisvesting
Tot medio 2016 blijft WDODelta gehuisvest in de huidige kantoren van de fusiepartners Reest en Wieden in Meppel (Blankenstein 540) en Groot Salland in Zwolle (Dokter van Thienenweg 1). Vanaf medio 2016 sluiten deze kantoren en opent WDODelta het nieuwe hoofdkantoor in Zwolle aan de Dokter van Deenweg 196 – 208.

Lees ook: