Plannen drie nieuwe AZC`s in Overijssel gaan niet door

Foto: Eelco Kuiken

Het COA, het Centraal Orgaan Asielzoekers, heeft laten weten dat door de lagere instroom van asielzoekers er geen extra opvangcapaciteit meer nodig is. Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten heeft na de regionale regietafel, vandaag in Zwolle, gezegd deze  boodschap door te geven aan de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff.

Tijdens de landelijke regietafel van 8 september jongstleden bleek dat er, door de lagere asielinstroom, een overschot is aan opvangplaatsen. De staatssecretaris had daarom de Commissarissen van de Koning in hun rol  van Rijksheer gevraagd de plannen voor nog te openen AZC’s in hun regio nog eens tegen het licht te houden.

De afgelopen weken hebben Raalte, Enschede en Zwolle afzonderlijk met het COA overlegd en de bestaande plannen doorgesproken. Daaruit is geconcludeerd dat de plannen in deze gemeenten geen doorgang vinden. Over de vergoeding van eventuele gemaakte kosten door de gemeenten zijn of worden nog afspraken gemaakt met het COA.

Nu geen nieuwe opvang nodig is en er geen grote instroom van vluchtelingen meer is, is er ook geen noodzaak meer om de regionale regietafel operationeel te houden. Commissaris van de Koning  Ank Bijleveld-Schouten : “De regionale regietafel is een uitstekend instrument gebleken in tijden van crisis. Het bleek een goede manier om de realisatie van opvang te coördineren, die boodschap zal ik ook aan staatssecretaris Dijkhoff  meegeven.”

De regietafel wordt volgens de Commissaris niet opgeheven maar in waakstand gezet. “ Er lijkt nu geen sprake van een crisis, maar we weten hoe snel internationaal de situatie kan wijzigen, wat  gevolgen heeft voor de asielinstroom in ons land. Mocht dat gebeuren dan is het handig snel weer de regietafel op te kunnen starten.”  Daarnaast benadrukt Bijleveld dat het feit dat de Overijsselse gemeenten bereid waren in tijden van nood hun verantwoordelijkheid te nemen bijgedragen heeft aan het succes van de regietafel.

Wel zijn er landelijk lessen te leren zegt Commissaris van de Koning Bijleveld. “De communicatie van ministerie en Coa richting gemeenten verliep niet altijd goed.  Daarnaast moet er  aandacht zijn voor de financiële consequenties voor de gemeenten.” De Commissaris zal dit ook meenemen in haar rapportage aan Staatssecretaris Dijkhoff.

Lees ook: