Volledige vrijspraak voor `illegale bomenkap` na storm

Bomen in IJhorst
Foto: Harm Brand

Een 50-jarige man uit Staphorst die gebruik maakte van een pad om naar zijn stuk land te komen werd er van beschuldigd dat hij zonder vergunning 47 bomen zou hebben gekapt en 25 kuub hout zou hebben verduisterd. Toch sprak de rechter hem daarvan vrij.

Een overpad in IJhorst was ontoegankelijk geworden na een storm die in oktober 2013 had gewoed. De Staphorster vertelde in de rechtbank in Zwolle dat een deel van de bomen was omgewaaid en scheef hing door de storm. ‘Die heb ik geveld, omdat ik er anders met mijn landbouwmachines niet langs kon’, verklaarde hij.

De opruimactie vond plaats in mei 2014, het jaar na de oktoberstorm. ‘In overeenstemming met de vorige eigenaar van het perceel ruim ik al jaren het pad op. Op het moment dat ik de omgevallen bomen opruimde, wist ik niet dat er een nieuwe eigenaar van het perceel was. Dat is mij nooit verteld.’

De rechter was toch wel nieuwsgierig wat er met het verdwenen hout gebeurd was. ‘Het heeft een half jaar op de wagen gestaan en de nieuwe eigenaar wilde het niet’, zei de Staphorster. Hij wilde wel dat de Staphorster zou opdraaien voor de 5000 euro aan herbeplantingskosten.

Volgens de officier van justitie wist de man heel goed waar hij mee bezig was. Daarom vond zij naast een voorwaardelijke geldboete van 2000 euro, een gematigde schadevergoeding van 3875 euro passend.

De rechter ging hier echter niet in mee. Hij sprak de man geheel vrij, omdat hij ervan uitging dat het draaide om het opruimen van stormschade.

Lees ook:

Dossier: