Overhangend groen vanuit particuliere tuinen soms gevaarlijk

Foto: Gemeente Staphorst

Groen vanuit de tuin dat over de stoep hangt? Of dicht bij een kruispunt? Dan vraagt de gemeente de eigenaren eens kritisch te kijken naar het groen aan de kant van de openbare weg en dit, wanneer noodzakelijk, te snoeien.

Het groen vanuit (particuliere) tuinen is hier en daar zo fors uitgegroeid, dat struiken of boomtakken ver over de stoep hangen. Voetgangers, rolstoel- en rollatorgebruikers en mensen met wandelwagens hebben daar last van. Ze worden erdoor gehinderd omdat er soms nog maar een klein stukje van de stoep begaanbaar is.

Het levert ook gevaarlijke situaties op; een tak van bijvoorbeeld de slangenden (apenboom) kan akelige wonden veroorzaken. Daarnaast vraagt de gemeente de beplanting op hoeken van wegen bij kruispunten zo in te richten en te snoeien dat er voldoende zicht op de weg blijft. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

20160927-apenboom

Lees ook: