Woonavond over vluchtelingen met verblijfsvergunning

Foto: Eelco Kuiken

De gemeente Staphorst organiseert op maandag 25 april 2016 om 19.30 uur in het gemeentehuis een informatieavond over ‘vergunninghouders’. Vergunninghouders worden ook weleens statushouders genoemd.

Door de toegenomen stroom vluchtelingen moeten gemeenten van het Rijk meer vergunninghouders huisvesten (de wettelijke taakstelling). Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de asielzoekerscentra. De gemeente Staphorst doet dit in samenwerking met VluchtelingenWerk, Woonstichting de VechtHorst en andere verhuurders.

Vergunninghouders zijn vluchtelingen met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning. De gemeente voorziet vergunninghouders van een woning. Het huisvesten van vergunninghouders staat los van de (crisis)noodopvang van vluchtelingen (asielzoekers) in gemeenten.

De gemeente wil u, samen met VluchtelingenWerk en de VechtHorst, uitleg geven over de taakstelling, het huisvesten en de manier waarop vergunninghouders worden begeleid bij het integreren in de Staphorster samenleving. Alle inwoners zijn van harte welkom op de informatieavond.

Tekort aan vrijwilligers

Reguliere vluchtelingen verblijven al in een asielzoekerscentrum in Nederland. Uitgenodigde vluchtelingen verblijven elders op de wereld in een vluchtelingenkamp; zij worden door de Nederlandse overheid uitgenodigd om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

Voor het opvangen van vluchtelingen ontvangt de gemeente van de rijksoverheid een kleine vergoeding. Hiervan gaat een deel naar Vluchtelingenwerk Nederland, die de begeleiding van al deze vluchtelingen coördineert en grotendeels op zich neemt.

Daarnaast heeft Vluchtelingenwerk vrijwilligers in dienst die in de praktijk, voor de gemeente, de vluchtelingen begeleidt in het dagelijks leven. Zo helpen zij onder andere bij het inrichten van de woning, bij scholing en bij inburgering.

Door het toenemende aantal ‘vergunninghouders’ in de gemeente Staphorst, ontstaat er een tekort aan vrijwilligers. Deze vluchtelingen met verblijfsvergunning hebben hulp nodig om zich de Nederlandse gewoonten en regels eigen te maken.

De wettelijke taakstelling

De provincie voert maandelijks een controle uit op de taakstelling, jaarlijks krijgt de gemeente hiervan een verslag. De gemeente Staphorst heeft haar taakstelling voor 2015 ruimschoots gehaald. De taakstelling was voor Staphorst bepaald op 31, maar de gemeente heeft inmiddels 33 vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen huisvesten.

De taakstelling voor het eerste halfjaar van 2016 is 20. De verwachting is dat het aantal voor de tweede helft van 2016 hoger zal zijn. Dit heeft alles te maken met de oorlogssituaties in de wereld. Er komen met name veel vluchtelingen uit Syrië naar Nederland.

Filmpje uitleg asielprocedure:

Lees ook: