Herman Dijk nieuwe dijkgraaf Drents Overijsselse Delta

Beëdiging ten overstaan van CdK Jacques Tichelaar
Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Herman Dijk is officieel de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Tijdens de openbare bestuursvergadering op dinsdag 31 mei werd Dijk beëdigd door de Commissaris van de Koning in Drenthe, de heer Jacques Tichelaar.

Dijk was vanaf 11 februari 2010 tot en met december 2015 dijkgraaf van Waterschap Groot Salland. Dit waterschap fuseerde op 1 januari 2016 met Waterschap Reest en Wieden tot Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dijkgraaf Dijk was vanaf dat moment interim-voorzitter van dit nieuwe waterschap. Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt in Zuidwest- en Midden-Drenthe en West-Overijssel. Het gebied strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. Daarin beheert het waterschap ruim 550 kilometer dijken, 6.300 kilometer watergangen en 16 rioolwaterzuiveringen voor bijna 600.000 inwoners. Qua oppervlakte is het waterschap het op één na grootste waterschap van Nederland.

Wat doet een dijkgraaf?
De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. De functie is te vergelijken met de functie van burgemeester. Een dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur en heeft daarin ook geen stemrecht. In het verleden werden vaak mensen benoemd die zelf aanzienlijke bezittingen hadden in het te beschermen gebied. De gedachte hierachter was dat het eigenbelang van de dijkgraaf hem motiveerde om de veiligheid van het gebied tegen overstromingen te waarborgen.

De benoeming gaat in per 1 juni 2016 en geldt voor een periode van zes jaar. Hierin heeft Dijk een heldere ambitie: “Als nieuw en modern waterschap moeten we echt midden in de samenleving staan. Verbinding leggen met bewoners en organisaties in het gebied. Elkaar kennen en samen zaken aanpakken.”. Hij wil een waterschap ‘in verbinding met de omgeving’.

“Samenwerken meer dan ooit noodzakelijk”
In één zin is het nieuwe waterschap een organisatie die wonen, werken en natuur verbindt met water. Hierbij staat WDODelta grote uitdagingen te wachten. Door klimaatverandering moet het watersysteem bestand zijn tegen langere periodes van droogte en tegen periodes van acuut veel water. Dijk: “Schoon water, droge voeten en waterveiligheid vragen kostbare investeringen. Samenwerking is meer dan ooit noodzakelijk. Zowel met andere waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, bedrijven, landbouw- en natuurorganisaties als zeker ook met de inwoners van ons gebied. We kijken samen naar ons waterwerk, onze projecten en oplossingen. Innovatie helpt bij de zoektocht naar hoe het beter, effectiever en goedkoper kan. Daar gaan we met ons allen mee aan de slag.”

Bijdrage aan circulaire economie
Het werk aan onder andere de veiligheid van dijken en kades, de ruimte voor water en de zorg voor schoon water, zoals dat de komende jaren op het waterschap af komt, is de dijkgraaf niet vreemd. Hij wil daarbij echter wel dat het waterschap nu echt de stap zet naar ‘de verbinding met de omgeving’, zoals hij het zelf noemt. Tevens staan innovatie en duurzaamheid hoog op zijn agenda. “Het aanpassen van de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) om het afvalwater schoon te maken, kost geld, maar levert ook geld op. Zo worden op de rwzi’s veranderingen aangebracht om energie en grondstoffen terug te winnen. Daarnaast kijken we ook samen met bewoners en bedrijven hoe we bijvoorbeeld maaisel van sloten, oevers en dijken kunnen hergebruiken. Prachtige uitdagingen die bijdragen aan de circulaire economie. Als waterschap moet je daar bij zijn.”

Lees ook: