Hernieuwde samenwerking huidige coalitie in Staphorst

Foto: Gemeente Staphorst

Vanavond kwam er officiëel  een einde aan de informatie-fase van de collegevorming in de gemeente Staphorst. Na weken van bespreken onder leiding van Nunspeter Arie van de Pol: “Ik heb ervan genoten” .

Het was een lange verkennende fase, waarin de oud-wethouder de partijen voorzag van advies met als hoofdvraag: “Hoe gaan we bestuurlijk verder?”. Informateur vond hij een groot woord, hij zag zijn rol meer als procesbegeleider. Hij heeft geprobeerd om partijen aan het woord te laten en fracties bij elkaar te brengen.

Hij liet de toehoorders niet zo lang in het ongewisse: De drie grootste partijen hebben besloten om de komende periode door te gaan in een ‘hernieuwde samenwerking’. En dat heeft een betekenis, zo benadrukte de SGP-er. Dit is ook neergelegd in een intentieverklaring. Samengevat: naar een open en verbindende bestuursstijl.

Coalitiepartijen

Lucas Mulder (SGP) verwees naar boomplantdag, er was spitwerk nodig. Diepgang in de gesprekken. “We kwamen een paar stenen tegen bij dit spitwerk”. Een van die stenen was de houding van de SGP tegenover het CDA. Met name als het ging om de handhaving van de zondagsrust, was de SGP over het CDA niet gerust.

Alwin Mussche (CU) pleitte voor zoveel mogelijk openheid.  De CU heeft een voorstel gedaan voor een raadsakkoord. Daar was de tijd echter niet rijp voor. Eigenlijk zou daar al eerder (voor de verkiezingen) op ingezet moeten worden. Halverwege april 2018 werd daarom voor de gebruikelijke route gekozen, een coalitie.

Jacob Spiker (CDA) wilde als bestuurderspartij graag meebesturen. Samenwerking met het CDA was voor de SGP niet vanzelfsprekend. Het CDA had op haar beurt een voorkeur voor een coalitie van CU, CDA en GB. Deze voorkeursoptie van het CDA is uiteindelijk niet op tafel gekomen. “CDA kan zorgen voor een stukje balans”.

Het CDA is gewenst en nodig, hebben CU en SGP aangegeven. De CU wilde een politieke meerderheid met een breed draagvlak. Dus een coalitie van drie partijen. Ze had daarbij een sterke voorkeur voor een hernieuwde samenwerking met SGP en CDA.  “Maar niet alleen verbinding met elkaar”. Een akkoord op hoofdlijnen.

Oppositiefracties

Alfred Stegeman (GB) vond het niet de meest begeerlijke coalitie. Ook hij pleitte voor een akkkoord op hoofdlijnen en vroeg nadrukkelijk naar het tijdpad, dagen, weken, of..? In antwoord daarop gaf Lucas Mulder ‘weken’ aan. Een poging om 1 juni als datum vast te leggen werd gepareerd door Jacob Spiker: “Die munitie krijgt u niet!”.

Liesbert Lubberink (PvdA) constateerde dat het niet helemaal vanzelf was gegaan. Dit grote blok had ook niet haar voorkeur. Zij hield afstand: “We gaan niet op alle punten verbinding zoeken”. Ze was verbaasd over het uitgangspunt voor een zelfstandig Staphorst en waarschuwde om  geen foute paden te bewandelen om burgers te behagen.

Bloemen

Van de Pol en de raadsgriffier mevrouw Roest werden bedankt voor hun inzet. De informateur is goed omgegaan met de gevoeligheden. Van de Pol was vaak en snel ter plaatse. Roest was snel met de tot in de kleine uurtjes uitgewerkte verslagen. Ze kregen allebei een bos bloemen mee voor het thuisfront en een applaus van de raadsleden.

De burgemeester is op twee momenten bijgepraat door de informateur. Veel vaker werd hij gevraagd naar de stand van zaken. Dan hief hij beide handen hulpeloos ten hemel om aan te geven dat hij het evenmin wist. Hij gaf de vergadering mee dat er op 13 juni eigenlijk een nieuw college moet zijn. Op die dag ontvangt Staphorst de 20 gemeenten uit de regio.

Lees ook: