Projectleider bouw Lucas Mulder kandidaat-wethouder SGP

Foto: SGP Staphorst

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn er binnen de SGP in Staphorst gesprekken gevoerd om te komen tot een voordracht van de kandidaat-wethouder, aldus een vandaag geplaatste verklaring.

De SGP heeft in goed onderling overleg Lucas Mulder, de huidige fractievoorzitter, benoemd als kandidaat-wethouder. Hij is al jaren actief voor de plaatselijke en landelijke SGP en is acht jaar raadslid in Staphorst.

In de bouwwereld geeft hij leiding aan projectteams en combinaties, veelal grote projecten voor de overheid, zorginstellingen en bedrijven. Daarnaast is hij betrokken bij het basisonderwijs, het hoger onderwijs en de verbinding hiervan met het bedrijfsleven.

“Ik hoop met mijn kennis en ervaring een bijzondere bijdrage te leveren aan het dagelijks bestuur van Staphorst. Een collegiaal bestuur, dat zorgt voor harmonie en verbinding. En ook voortvarend de groei en ontwikkeling van Staphorst ter hand neemt.”, aldus Lucas Mulder.

De fractie en het bestuur van de SGP zien ernaar uit om te weten welke plaats ze straks in kunnen nemen binnen het gemeentebestuur van Staphorst. De onderhandelingen zijn in volle gang onder leiding van informateur Arie van de Pol uit Nunspeet.

Een raadslid gaf aan dat twee in plaats van drie wethouders ook een optie is. In gemeenten tot en met 18.000 inwoners is het wethouderschap een deeltijdbetrekking. Het huidige college telt drie wethouders met een functie van inmiddels 0,85 fte.

Volgens de Gemeentewet bedraagt het aantal te benoemen wethouders ten hoogste twintig procent van het aantal gemeenteraadsleden (afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal) met een minimum van twee.

Lees ook: