Sytse de Jong stopt in maart als wethouder in Staphorst

Foto: Uitgeverij Trots op

Sytse de Jong neemt na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 afscheid als wethouder. Hij is momenteel werkzaam in zijn derde en nu dus tevens laatste termijn in het college van B&W.

Wethouder De Jong: ‘Na twaalf jaar als wethouder, vier jaar in de gemeenteraad en daarvoor een periode in de steunfractie gaat deze deur voor mij sluiten. Terugkijkend overheerst bij mij een gevoel van dankbaarheid. In goede samenwerking tussen raad, college en organisatie is er veel bereikt. Voor en samen mét onze inwoners. In dit alles zijn de grote steun van mijn vrouw en de vreugde van ons gezin van onschatbare waarde geweest.’

De Jong (46) is vanaf 1998 politiek actief in Staphorst. In de periode 2002-2006 was hij lid van de gemeenteraad. Vanaf 2006 is hij wethouder. In de huidige periode heeft De Jong onderwerpen als financiën en belastingen, personeel en organisatie, verkeer en vervoer, jeugd en onderwijs, coördinatie decentralisaties en bibliotheek in zijn portefeuille. Ook is hij locoburgemeester. Verder is De Jong auditor voor de Stichting certificering openbare bibliotheken.

Burgemeester Segers laat vanuit de gemeente weten: ‘We waarderen zijn grote inzet en scherpe visie. De Jong is twintig jaar actief geweest in de lokale politiek. Al die jaren heeft hij veel voor de Staphorster samenleving kunnen betekenen. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk. Ik prijs me gelukkig dat ik nog zes maanden samen met hem kan werken.’

Als wethouder heeft hij er naar gestreefd de Staphorster samenleving, die een unieke plaats inneemt in Nederland, in zijn geheel te dienen. ‘Met dat doel heb ik in de steunfractie gezeten, ben ik voor de SGP raadslid geweest en met dat ideaal heb ik invulling kunnen geven aan het wethouderschap. Ik zal het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in kansen voor de toekomst van Staphorst missen. Zoeken naar vooruitgang met behoud van het eigene. Deze uitdaging is een voorrecht geweest.’

De komende maanden blijft De Jong zijn taken als wethouder in het college verrichten. Intussen gaat hij zich op de stap richten die volgt op het wethouderschap. Waarheen de weg leidt, is niet bekend. ‘Als we terugblikken, is ons leven in handen geweest van Hem die ons al die jaren heeft geleid. Daarvoor is verwondering op zijn plaats. Als we vooruitblikken in de onbekende en ongewisse toekomst die nu voor ons ligt, mogen we ons leven in dezelfde handen leggen’.

Lees ook: