Liesbert Lubberink rekent op links-progressieve kiezers

De plaatselijke PvdA-afdeling roept op om de landelijke stem op D’66, PvdD, GroenLinks en SP niet verloren te laten gaan: “Breng uw stem uit op de partij die de progressief linkse partijen in Staphorst kan en wil vertegenwoordigen; de PvdA”.

Dat was de conclusie die partij trok uit de ‘Linkse avond’ op 22 februari in het Dienstencentrum. Nelleke Vedelaar, landelijk partijvoorzitter van de PvdA was die avond te gast, zij hield voor de pauze een toespraak. Na de pauze gingen statenleden en de plaatselijke lijsttrekker van drie partijen in debat.

Debatleider Statenlid Han Nooter (PvdA) noemde het linkse blok voor Staphorst een mooi begin. Wat moet er straks anders? De overige forumleden stelden zich op zijn voorstel eerst kort aan het publiek voor en gaven kort hun motivatie in de politiek aan.

Liesbert Lubberink (PvdA) vertelde eerst hoe zij gevraagd was om raadslid te willen worden. Oud-raadslid Henk Messchendorp, zelf ook aanwezig in de zaal, twijfelde: ‘Een boerendochter is vast een VVD-er’. Zijn vader werkte vroeger als arbeider bij boer Meijer, een echter VVD-er. Het bleek dat hij er niet zover naast zat, ook haar vader was inderdaad VVD-er. Zelf is Liesbert sinds 2010 ‘nog niet zo lang’ lid van de Partij van de Arbeid.

In Staphorst gaat het best wel redelijk goed, maar er is een deel de armeren en zwakkeren tellen toch niet allemaal even goed mee. Daar wil zij zich op richten. Ook hekelt zij de grote invloed van ‘de kerk’. Dat vindt zij heel fout, dat moet gescheiden zijn. Ze bepleit verder de vrijheid van kinderen om eigen keuzes te maken. Ze noemt daarbij de grote afstroom van leerlingen die het voortgezet onderwijs niet af zouden maken, maar aan het werk gaan.

Harry Broekhuis (SP) komt uit Frieswijk een buurtschap bij Deventer: “Samen doen, oog hebben voor elkaar”. Als hij weet dat een buurtbewoner ziek is, dan gaat hij er met een pannetje soep heen. “Dat is heel normaal”. Hij is Lid van de Provinciale Staten van Overijssel, evenals Kees Slingerland.

Kees Slingerland (GroenLinks) is een Hardenberger, uit een buurgemeente van Staphorst. Oud-Avereest, dat ligt niet eens zo ver hier vandaan. Er ligt alleen een stukje bos tussen. Hij riep in herinnering hoe inwoners vanuit Balkbrug er naar gestreefd hebben om bij de herindeling bij Staphorst gevoegd te worden. Hij is binnen de fractie opgeklommen.

Vervolgens kwamen de thema’s openbaar vervoer en wonen aan de orde. De PvdA maakt zich sterk voor de belangen van huurders. Zij krijgt signalen dat jongeren die op zichzelf willen gaan wonen zich schamen om in een sociale huurwoning te gaan. Ze heeft de wethouder er op bevraagd, maar die wuifde het weg. Woonstichting Vechthorst zegt dat ze aan de vraag voldoen.

De sociale werkvoorziening ziet de PvdA graag in samenwerking met de buurgemeenten. Staphorst is een vrij gesloten gemeenschap, ze wil graag dat het meer een ‘samengebeuren wordt’. Harry Broekhuis illustreert met een hilarische anekdote over de stratenveger uit Rotterdam dat gemeenten niet altijd verstandig omgaan met gemeentebanen en (bijstands)uitkeringen (5:25 min).

Ook de absurd hoge rente van 14% die de Gemeentelijke Kredietbank in Staphorst rekent kwam aan de orde. Harry Broekhuis: ‘Incassobureaus mogen niet onder de beslagvrije voet geld binnenhalen, maar de overheid mag dat wel’. Vedelaar barste in lachen uit over de uitvlucht van de wethouder over kosten en gemeenschappelijke regelingen (WGR) met andere gemeenten. Messchendorp smaalde over de wethouder: “‘Ze mogen het wel voelen’, zei die “een christelijke man is dat”.

Gerrit Zomer, ‘ik werk in de kerk’ (predikant van PKN gemeente De Rank, red.) gaf aan dat ze vanuit de diaconie soms de kosten voor het aanvragen van een identiteitskaart betalen. Zonder ID-kaart kun je bepaalde subsidies niet eens aanvragen. Zoals een aanvraag bij het FDMA (Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten).

Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar haakte nog even in op de opmerking van Zomer. Waar Lubberink alles van de kerk categorisch lijkt af te wijzen, zag zij nog wel enige ruimte voor het instituut in het maatschappeliijk verkeer. In het komende verslag over de grote debatavond meer Lubberink. De eerste en enige vrouwelijke lijsttrekker in de gemeente Staphorst.

Lees ook: