Levensbeschouwelijk Café van IJhorster kerk slaat aan

Het eerste Levensbeschouwelijke Café aan de Reest in IJhorst is afgelopen zondagmiddag een groot succes geworden. Een bijna volle kerk discussieerde over de zorg en over het feit of IJhorsters Drenten zijn. Het eerste bleek een lastig thema, het tweede niet. IJhorst is Drenthe.

Hoofdthema van de middag: Is de zorg zorgelijk? Als deskundigen waren aanwezig: Gerard Schoep, directeur van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, Henk Wind, beleidsadviseur sociaal domein in De Wolden en Wilma van Dijk van Buurtzorg Ruinerwold.  Journalist Serge Vinkenvleugel is presentator. Burgemeester Theo Segers van Staphorst en zijn vrouw waren er ook bij.

“We hebben het vreselijk ingewikkeld gemaakt”, klonk het vanuit de zaal. “De zorg is niet geschikt voor de markt”, vindt Henk Wind van gemeente De Wolden op persoonlijke titel. Volgens hem moet er een tussenweg komen. ‘Terug naar de nutsfunctie’, was zijn advies. Hij gaf ook aan dat De Wolden geld overhoudt als het gaat om de Wmo. “Geef dat aan de vrijwilligers en mantelzorgers”, aldus iemand in  de kerkzaal. Applaus.

Een hoofdrol was er voor Commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar. Hij sprak een column uit. De PvdA-bestuurder vindt dat de overheid het huidige zorgsysteem terug moet draaien. Ook vindt hij dat de macht van de zorgverzekeraars gebroken moet worden. Ik pleit voor meer welzijn en minder rijkdom.”

Zijn IJhorsters Drenten?

Tweede onderwerp van de middag; zijn IJhorsters Drenten? Het antwoord: Een volmondig ja. “IJhorsters kijken naar Drenthe. In Staphorst is de blik naar boven gericht en hier is de lijn horizontaal, van mens naar mens. Dat is het grote verschil. Wij zijn Drenten”. Treffend is dat in de op 1 april 2016 uitgezonden documentaire over Drenthe en de Drenten inderdaad start in het dorpje IJhorst, ‘waar de bible-belt eindigt’.

Volkenkundige Michael Schaap verdiepte zich als ‘De Hokjesman’ in de bewoners van de provincie die altijd de status heeft gehad van het stiefkind: ‘Drenthe is een provincie zonder echte steden, zonder universiteit en zonder een traditie van notabelen. Wat doet die uitzonderingspositie met de mentaliteit van de Drent? Waarom zet hij gestudeerde mensen die uit het westen komen vaak weg als snakkerds? En is er iets waarop hij trots is?’

Aan het begin van die documentaire een gesprekje met onder meer IJhorster dominee Henk de Ruiter. ‘De kerstening van Drenthe is nooit echt gelukt (..) Als je echt in de ziel van de Drenten kijkt zijn het nog heidenen’. Bekijk hier de documentaire over Drenthe (totaalduur 45 minuten) die dus start vanuit ons eigen kerkdorp IJhorst, ooit al vanaf de Reggersweg oostwaarts. De uitzending gaat ook in op het NSB-verleden van Drenthe, en het verschil tussen ‘zanddrent’ en ‘veendrent’.

Vaker een Levensbeschouwelijk Café

De kerk moet terug naar de basis: tussen de mensen staan. Daarom start de Protestantse Gemeente IJhorst – de Wijk met een zogeheten ‘Levensbeschouwelijk café aan de Reest’. Dominee Henk de Ruiter (64) is de grote voortrekker van het initiatief, dat na het succes van afgelopen in oktober een vervolg krijgt. Doel is vier keer per jaar een Levensbeschouwelijk Café te houden.

Het godshuis moet volgens de dominee een thuis zijn voor alles en iedereen en middenin in de dorpsgemeenschap staan. “Niet vanaf een hoogte prediken dat we allemaal zondig zijn en dat we ons moeten bekeren. Nee, als kerk moeten we een plek zijn waar alle  mensen kunnen komen met hun vragen en onderwerpen van alledag. Als kerk moeten we proberen mensen te verbinden, van welke levensbeschouwing of -overtuiging ze ook zijn.”

Lees ook:

Dossier: