Column burgemeester Theo Segers: `Staphorst voor elkaar!`

Foto: Burgemeester Segers

De titel van de nieuwjaarstoespraak was: `Staphorst voor elkaar!`. Een mooi thema voor dit nieuwe jaar 2018. Staphorst voor elkaar is ook het motto van de Omgevingsvisie 2030. Als een van de eerste gemeenten in Nederland heeft Staphorst deze visie vastgesteld. Daar ben ik fier op.

Staphorst voor elkaar, we hebben het voor elkaar. Wat gaat er veel goed, wat gebeuren er mooie dingen in onze gemeente. Laten we wat goed gaat doorvertellen aan anderen en wat niet goed gaat bespreken met de direct betrokkenen. Staphorst voor elkaar betekent ook ‘omzien naar elkaar’. Doe wat voor een ander. Met aandacht en alert je omgeving bekijken. Met verwondering.

Staphorst voor elkaar, geen woorden maar daden. Doen dus. Iedereen naar vermogen, op de plek waar je bent en wat je doet. Een goed voorbeeld is de jaarwisseling: met de stewards, de ‘uutkiekers’, de Stichting Oud en Nieuws, de carbidschieters (ik heb het diploma gehaald) en de rotondebezoekers. Allen hebben ze voor een rimpelloos verlopen jaarwisseling gezorgd. Complimenten!

Bijna zou ik het vergeten. Meer dan 250 mensen bezochten de nieuwjaarsreceptie en hebben we de hand gedrukt, maar ook de overige 16.500 wensen we als college een goed, gezond en gezegend 2018 toe.

Lees ook:

https://twitter.com/POL_Staphorst01/status/947198555491627008

Dossier: