Proef EPOS met meer verantwoordelijkheid en vertrouwen

Foto: Harm Brand

De gemeente Staphorst en Het Oversticht werken samen aan een proefproject binnen het project EPOS. (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst).

Initiatiefnemers krijgen de gelegenheid zelf contact op te nemen met een contactpersoon van Het Oversticht. Zo kunnen ze bij een bouwaanvraag zelf zorgen voor een advies op het gebied van welstand, monumenten, landschap of archeologie. In de proeffase hoeven geen kosten te worden gemaakt.

Met EPOS wordt het proces dat particulieren en bedrijven doorlopen voor een omgevingsvergunning voor kappen, slopen of bouwen wezenlijk anders dan voorheen. Initiatiefnemers krijgen meer verantwoordelijkheid en vertrouwen van de gemeente. Helemaal vóór in het proces verzamelen zij zelf informatie voor de aanvraag.

Een van de stappen die gezet moet worden in het traject tot een omgevingsvergunning is, indien daar sprake van is, het aanvragen van een advies over welstand, monumenten, landschap of archeologie. De initiatiefnemer neemt hiervoor rechtstreeks contact op met een contactpersoon van Het Oversticht. Dan wordt bepaald of het gaat om een eenvoudige of complexe aanvraag.

Bij een eenvoudige aanvraag kan online een advies aangevraagd worden. Bij een complexe aanvraag wordt een locatiebezoek ingepland, waarna een advies volgt. Als er sprake is van een monument, wordt ook de monumentenadviesraad betrokken.

Deze werkwijze, het zelf vragen van een advies bij het Oversticht, wordt naar verwachting in de loop van 2018 definitief ingevoerd. De kosten voor een advies betalen initiatiefnemers dan direct zelf. Daarentegen zullen de leges bij de gemeente worden verlaagd.

Lees ook:

article
26308
EPOS: verantwoordelijkheid en vertrouwen
De gemeente Staphorst en Het Oversticht werken samen aan een proefproject binnen het project EPOS. (Efficiënte
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/26308/proef-epos-meer-verantwoordelijkheid-en-vertrouwen/
2017-11-24T09:09:23+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2017/08/30184341/DSCN0025.jpg
bouwen, wonen
Gemeente