Overijssel eerste met Natuurbeschermingswet vergunning

Derde en vierde van links de heer en mevrouw Klei, in het midden Maij
Foto: Provincie Overijssel

Het melkveebedrijf van de familie Klei uit Dalfsen heeft als eerste ondernemer in Overijssel èn landelijk een Natuurbeschermingswet vergunning (Nbwet) ontvangen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

De vergunning werd op 28 oktober aan de heer en mevrouw Klei feestelijk uitgereikt tijdens de vergadering van de Statencommissie Landbouw en Natuur op het Provinciehuis in Zwolle. Met de vergunning kan de familie Klei het bedrijf uitbreiden.

“We zijn er trots op dat de eerste Nbwet vergunning in Nederland is verleend aan een agrarisch bedrijf in Overijssel”, aldus Hester Maij, gedeputeerde Landbouw en Natuur van Overijssel. “Vanaf 1 juli konden Natuurbeschermingswetvergunnin gen onder de PAS worden aangevraagd bij de provincies. De invoering van de PAS is in Overijssel zonder grote problemen verlopen. Dat landelijk gezien de eerste Nbwet vergunning in Overijssel is verleend is daar een mooi bewijs van.”

In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen aan een evenwicht tussen een veerkrachtige natuur en een gezonde economie. Met de PAS wordt de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden, voor zover die het gevolg is van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor economische activiteiten in de buurt van die gebieden.

Vergunning aanvragen
Met het programma AERIUS kan een ondernemeer berekenen hoe groot de stikstofdepositie is van zijn economische activiteiten en wat de gevolgen zijn voor de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Als de stikstofdepositie boven een bepaalde waarde is, moet een Nbwet vergunning worden aangevraagd. Onder die waarde volstaat een melding. Sinds de invoering van de PAS zijn er 350 aanvragen ingediend voor een Nbwet vergunning en zijn er circa 175 meldingen gedaan.

Lees ook: