Presentatie EPOS door ambtenaren bij Landmans Welvaart

Foto: Harm Brand

De vereniging “Landmans Welvaart”, houdt haar jaarvergadering op D.V. donderdag 16 februari 2017 om 20.00 uur in de Willem de Zwijgerschool,  Bergerslag 22 te Staphorst. Iedereen is van harte welkom.

Na de gebruikelijke verenigingszaken een presentatie door de heren Schut en Van den Berg namens de gemeente Staphorst over: EPOS, de voorgenomen nieuwe werkwijze in het afhandelen van aanvragen Omgevingsvergunningen.

Agenda:

1.                Opening

2.                Notulen vorige vergadering

3.                Ingekomen stukken en mededelingen

4.                Jaarverslag secretaris

5.                Jaarverslag penningmeester

6.                Verslag kascommissie

7.                Benoeming nieuwe kascommissie

8.                Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar:

  • K Coster        Schapendijk 21                    Punthorst
  • K Mulder        Kl.Kloosterweg Oost 126    Staphorst

9.                Presentatie door de heren Schut en Van den Berg namens de gemeente Staphorst over: EPOS.

10.          Nabespreking presentatie

11.          Rondvraag

12.          Sluiting

De eerstvolgende vergadering is op D.V. dinsdag 14 maart 2017

Lees ook:

article
20001
De vereniging “Landmans Welvaart”, houdt haar jaarvergadering op D.V. donderdag 16 februari 2017 om 20.00
https://staphorst.nieuws.nl/evenementen/presentatie-epos-ambtenaren-landmans-welvaart/
2017-02-13T11:34:55+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2015/11/14215554/DSCF1330-e1486983023407.jpg