ChristenUnie luidt de noodklok voor behoud Zondagswet

Eeuwenoude klok met een barst door het oorlogsgeweld
Foto: Harm Brand

De plaatselijke ChristenUnie doet een oproep om deel te nemen aan de internetconsultatie in aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel om de Zondagswet in te trekken. Tot 1 juni 2016 is er de mogelijkheid om uw persoonlijke standpunt te geven.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de Zondagswet ingetrokken moet worden. Onder druk van vooral D66 maakt Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk daar nu werk van. Hij heeft echter eerst een internetconsultatie uitgezet. Dat houdt in dat organisaties, kerken, bedrijven en ook individuele burgers hun reactie kunnen geven op dit voorstel.

We inventariseerden de openbaar zichtbare reacties vanuit de gemeente Staphorst en van diegenen die hier al vele voetstappen hebben gezet.

L. Mulder (SGP-raadslid) Staphorst op 23 april 2016 (een maand eerder): ‘Dit is een slecht voorstel. De zondag is door God ingesteld als rustdag. Daar moeten mensen niet aan tornen. Sociaal gezien, en dat moet een PvdA-er aanspreken, is een rustpunt in de week ook van groot belang.’

L.J. den Hollander Staphorst op 23 april 2016: ‘De zondagswet moet er blijven, zodat kerken ongestoord hun diensten kunnen houden op zondag om zo God de eer toe te brengen die hij waard is te ontvangen.’

dhr. H Kin Staphorst 26 april 2016: ‘(..) Of je gelovig bent of niet, ieder mens heeft een bepaalde ontspanning/bezinning nodig.’

J. Kuijers Staphorst 29 april 2016: ‘(..) Een gezamenlijke rustdag is goed voor iedereen. (..) Het beste zou zijn om deze dag uitsluitend te betitelen als dag des Heeren. (..)

A.B.A. Vlastuin, Dalfsen 29 april 2016:(..) ‘De zondagsrust die niet alleen van belang is voor een bepaalde groep (religieuze) mensen, maar voor heel de Nederlandse samenleving staat bij mij hoog in het vaandel.(..) ondernemers zullen zich bijna genoodzaakt voelen om medewerking te verlenen. Zeker wanneer andere grotere (lokale) ondernemers deze ‘kans’ wel grijpen, legt dit druk op de kleinere lokale ondernemers die zich oneerlijk beconcurreerd weten.(..)

ds. G. Kater Waarder 29 april 2016: ‘De eerste dag van de week is (..) een dag die bestemd is voor de dienst van God.

H Bisschop Rouveen 30 april 2016: ‘Wij als christenen krijgen steeds meer beperkingen opgelegd, waarom moet ineens deze wet ingetrokken worden?? (..) ook voor de niet christenen is het belangrijk om een dag in de week rust te nemen in deze hectische tijd. Veel mensen krijgen psychische problemen omdat de werkdruk toeneemt.(..)’

B. Hulst Rouveen 30 april 2016: Zondagsrust intrekken: ZEKER NIET!! Christenen worden steeds meer beperkingen opgelegd, dit gaat zo in Nederland de verkeerde kant op. Vooral in deze “drukke tijd” is het voor christenen en niet christenen zeker belangrijk om 1 dag per week rust te krijgen, hoe vaak lees je niet dat mensen in problemen komen door een te hoge werkdruk (..)

ing. B. Eenkhoorn Rouveen 30 april 2016: (..)  Veel mensen ervaren de jachtigheid van ons bestaan en de continue druk van het economisch belang. Men moet regelmatig op zondag werken en ervaart dit als een verlies voor het gezinsleven en mogelijkheid tot kerkgang. Financieel gewin wordt voorop geplaatst en gaat ten koste van welzijn. (..)

E. Schra Staphorst 1 mei 2016: Ik ben tegen het intrekken van de Zondagswet. De mens heeft het nodig om een dag rust te hebben. Wij leven en werken continu door, laten we tijd nemen voor elkaar, maar ook bovenal voor God.

S. Compagner Rouveen 1 mei 2016: Ik ben tegen het intrekken van de zondagswet. Ik heb graag dat de zondag gerespecteerd wordt! Een rustdag voor iedereen zoals God het bedoelt heeft.

A.J. van Spijkeren Rouveen 2 mei 2016: ‘Ik ben tegen het intrekken van de zondagswet. Voor een samenleving is het goed om een dag in de week rust te hebben. Een dag om voor
God stil te worden, om aandacht te hebben voor elkaar, elkaar op te zoeken. Om niet gedreven te worden door het werk van alle dag.’

A. de Haan Rouveen 4 mei 2016: De meest sociale dag, de Zondag. Als collectieve rustdag veel meer dan een (christelijk) monument. Een monument vinden we beschermwaardig en je bedenkt je wel zeven keer alvorens er de sloopkogel op los te laten. Ook al is de oorspronkelijke functie al lang achterhaald, zelfs al staat het in de weg zijn we voorzichtig, want pas op: weg is weg! Hoe anders de eeuwenoude collectieve rustdag. Gegeven en gekregen ordening en allerminst achterhaald. Ordeningen van dag en nacht kan men niet zonder schade voor lichaam en geest aan de laars lappen. Als de Rustdag niet bestond zou die in deze gestreste tijd alsnog ingevoerd moeten worden. (..) onverantwoord deze vogelvrij te verklaren. De beuk er in? We zouden ons wel zeventig maal zeven maal moeten bedenken. Want weg is weg …!’

J. Mussche Staphorst 5 mei 2016 (geen zichtbare reactie)

G. de Frel (leraar) Staphorst 7 mei 2016: (..) Hoewel het grootste gedeelte van de inwoners van Nederland zich weinig of niets meer wensen te houden aan die Tien Geboden, en dientengevolge de intrekking van de Zondagswet dus democratisch gesteund kan worden, zal toch dat democratische besluit nooit het laatste woord hebben. Er is een God die leeft, en nauwkeurig gadeslaat wat hier op aarde gebeurt. Een God, waar wij allen eens rekenschap van al onze daden voor zullen moeten afleggen. Die God laat Zich niet opzij zetten, hoewel de schijn van het wereldgebeuren anders doet vermoeden.(..)

Dhr. H. Hengsteboer Rouveen 10 mei 2016: ‘De Zondagswet mag niet ingetrokken worden. De zondag als rustdag heeft God ons gegeven om te rusten van al ons werk en om deze dag samen te komen in de kerk.’

Dhr. P. van den Herik (pastoraal medewerker) Opheusden 11 mei 2016: ‘ (..) De almachtige Schepper van hemel en aarde heeft in Zijn geboden, die heilzaam zijn voor de gehele samenleving, de rustdag willen beschermen. De zondag als rustdag is geen instelling van mensen, maar van God Zelf. (..)”

K Brakke Staphorst 11 mei 2016: Houd aub de zondag als rustdag. Wij als christen herdenken de opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus. God heeft geboden om 6 dagen te werken en 1 dag te rusten. Bij het schrappen van de zondagswet zal dit steeds meer afnemen. Bedrijven en mensen voelen zich dan meer en meer gedwongen om 7 dagen in de week te werken.

G Kuiper Staphorst 11 mei 2016: Waarom moeten alle christelijke normen en waarden overboord gegooid worden? Wees trots op de geschiedenis van ons land!

Ir. J Brinkman (Brink Technolochie) Staphorst 11 mei 2016: ‘idioodste wat je kunt doen.’

Fam. K. Dominé Staphorst 11 mei 2016: De Zondagswet biedt handvatten om de zondagsrust nog enigszins te handhaven.(..)

Ds. D. Heemskerk Ouderkerk aan den IJssel 12 mei 2016: Bijbels, principieel, sociaal en economisch is het van het allergrootst belang dat de zondags wet gehandhaafd blijft.

K Tuin Staphorst 12 mei 2016: De rustdag is door God ingesteld. Het is Zijn dag! Ook is het in deze tijd waarin iedereen druk is goed om een rustdag te hebben. Dat geeft weer energie voor een nieuwe werkweek.

A. Spiker Staphorst 12 mei 2016: De Heere heeft ons de zondag gegeven om tot rust te komen. Ook vraagt God van ons om deze dag te besteden tot Zijn eer.

J. Dons (bouwtechnisch adviesbureau) Rouveen, Nederland 13 mei 2016: Door de overlast bij kerkdiensten niet meer te verbieden, geven we de vrije hand aan het begin van christenvervolging, in een land wat ontstaan is uit de worsteling om geloofsvrijheid. We heffen zo langzamerhand als Nederland ons eigen bestaansrecht op.

A. Dunnink STAPHORST 13 mei 2016: Vroeger hadden wij Nederlanders de luxe niet, èèn rustdag te hebben zoals wij die nu kennen! Het was werken, armoede. Geweldig die zondag in de week. Even uit de race van alle dag! We gaan die luxe toch met z’n allen niet weg gooien? Laten we er zuinig op zijn! Onze schepper weet echt wel wat goed voor de mensen is, Zondagswet laten voortbestaan.

N. Harke Rouveen 13 mei 2016: De zondagswet in trekken werkt oneerlijke concurrentie in de hand, (..) Het land zal niet socialer worden als de zondag vervalt tot gewone vrije dag. Een argument als: ‘het is niet van deze tijd’, is onzin: stressvoller leven is al van de tijd, heeft het veel goeds gebracht? Daarnaast is wetenschappelijk gezien geen oude wet uit de bijbel onzinnig gebleken.

J. Slager Staphorst 14 mei 2016: Waarom dit voorstel? Het praktisch nut ontgaat mij volledig, temeer omdat minister Plasterk zelf verwacht dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Hebben we in Nederland geen urgentere zaken waar we ons mee bezig moeten houden? Het betreft hier een uiterst gevoelige kwestie, wat voor veel onrust en verwijdering zal zorgen in veel gemeenten. Daar we juist in deze tijd naar eenheid moeten streven is dit voorstel negatief voor de gehele samenleving.

Fam. H. Visscher Rouveen 18 mei 2016: (..) Laten we als mensen niet wijzer willen zijn dan onze Schepper!

ir. drs. H. Lassche (predikant) Rijssen 20 mei 2016: (..).Ten vierde, het economische voordeel van afschaffing van de Zondagswet is vrijwel nihil. Het heeft geen invloed op de ontwikkeling van werkgelegenheid en koopkracht van de burger.

G Lassche (Lassche Trappenmakerij) Sint Jansklooster 20 mei 2016 (..) zal er toe leiden dat het groot winkelbedrijf massaal haar deuren gaat openen op zondag wat ten koste gaat van de kleine winkelier die veelal vanwege godsdienstige of sociale redenen een vrije dag onmisbaar acht. Het mag duidelijk zijn dat ik dit betreur en afwijs. Daarnaast zal de druk op andere bedrijfstakken worden opgevoerd om ook de zondag te gaan benutten voor productie. (..) Vrees God, en houd Zijn geboden want dit betaamt alle mensen .

Familie P. Mensink Staphorst 23 mei 2016: (..) nog meer overspannen mensen in Nederland! Het is niet voor niets door God ingesteld.Tot zegen voor de mens. En wat is het fijn om een dag samen met je gezin samen te kunnen zijn. Tijd en aandacht voor elkaar te hebben. (..) Er is niks heerlijker dan in de kerk te mogen zijn!’

Mevr. K. Slager-Talen Staphorst 24 mei 2016: (..) De zorgkosten beheersen? Die zullen als gevolg hiervan alleen maar toenemen. De mens is geen machine die maar onophoudelijk door kan gaan, wat de overheid dan wel van ze vraagt. Dit zal zeker een hoge tol gaan eisen.(..) Dit oogt als een actie van enkele leden uit de Tweede Kamer die kostte wat kost alle joods-christelijke wortels uit de samenleving wil bannen. En dat betreft niet alleen deze wet. (..)

G. Russcher, Staphorst op 25 mei 2016: ‘Geef het kapitaal niet de macht! Kapitalisten zijn niet tevreden en willen nog meer geld verdienen. Maar ze vergeten dat op deze manier hun sociale leven eraan gaat. De rustdag is ingesteld voor de mens. Niet de mens voor de rustdag! Laat daarom de zondag met rust!’

H. van der Hoek-Nijboer, Staphorst op 25 mei 2016: De HEERE, Die Hemel en Aarde, met al wat daarin is, heeft geschapen heeft Zelf deze Rustdag ingesteld als de dag des HEEREN, daar mág niet aan getornd worden.’

J. Bijker, Staphorst 25 mei 2016 (10:48): ‘wij glijden steeds verder af, totdat???

Als redenen om de zondag als rustdag niet prijs te geven komen drie hoofdredenen telkens terug.

  • Principieel: de Rustdag is door God ingesteld, op zondag herdenken christenen wereldwijd de opstanding van de Heere Jezus.
  • Sociaal: een gemeenschappelijk rustpunt is waardevol en nodig om familie- en andere sociale verbanden te onderhouden.
  • Economisch: een rustdag heeft geen negatieve gevolgen voor de economie of werkgelegenheid, geld kan maar eenmaal worden uitgegeven. Bovendien is het beter voor kleinere ondernemers en winkeliers, zodoende zorgt het voor meer diversiteit.

Het lijkt bijna op een petitie, en misschien is het dat eigenlijk ook wel. Toch zijn het niet allemaal voorstanders van de Zondagswet.

De heer J. Haasjes uit Meppel reageerde op 12 mei 2016 als volgt: ‘De zogenaamde christenen leggen ons op deze manier hun wil op! We leven in een vrij land dus afschaffen die wet. Als bijvoorbeeld op zondag de winkels open zijn en je bent christelijk hoef je er niet naar toe. Ook de christelijke scholen moeten ze afschaffen, christelijk onderwijs doen ze dan maar thuis!’.

Lees ook: