Werkbezoek SGP met Bisschop, Ten Bolscher en Visscher

Roelof Bisschop (lid Tweede Kamer), Gert Harm ten Bolscher (gedeputeerde provincie Overijssel) en Jan Visscher (lid algemeen bestuur WDO Delta) waren dinsdag 28 februari 2023 op uitnodiging van de plaatselijke en provinciale afdelingen van de SGP op werkbezoek in Staphorst. De ontvangst was in Museum Staphorst. De zon scheen uitbundig naar binnen door de glazen pui. Een sfeervolle plek om even bij te praten onder het genot van een kop koffie. Zie foto’s.

Het eerste bezoek was aan Zorgboerderij Maatsloot van de familie De Haan. Derrick de Haan heeft een maatschap samen met zijn ouders en twee broers. Vol passie vertelde hij over het melkveebedrijf, maar ook over de werkplekken die zij bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Prachtig om te zien hoe de productie van voedsel gepaard kan gaan met zorg voor dieren, voor de natuur én voor kwetsbare medemensen. In het gesprek konden de zorgen omtrent vergunningen en de PAS niet onbesproken blijven.

Het tweede bezoek was bij Duntep. Eigenaar Jan Hofstede vertelt enthousiast over zijn bedrijf in een modern pand op industrieterrein De Esch. Het bedrijf levert een kwaliteitsproduct, wat aan de hoogste eisen voldoet. Hofstede is daarbij trots op een platte organisatie: tijdens de pauzes zitten werknemers van verschillende afdelingen door elkaar. Respect voor elkaar is vanzelfsprekend. Tijdens de rondleiding werd zichtbaar hoe een moderne chalet stap voor stap tot stand komt. Tot slot vertelde Robert de Vries iets over een nieuwe ontwikkeling binnen het bedrijf: het realiseren van mantelzorgwoningen.

Bij het nieuwe industrieterrein De Esch IV (de taartpunt) gaf Jan Visscher uitleg over de tijdelijke opvang van water en hoe dat in de praktijk werkt. De maaltijd werd gebruikt in de kantine van Troost Houtbewerking. Hendrik Troost gaf hierbij een korte uitleg over de totstandkoming en de ontwikkeling van zijn bedrijf. Het gaat hem niet alleen om een kwaliteitsproduct en gezonde financiën, maar hij wil ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Zo zijn er binnen zijn bedrijf diverse mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.

’s Avonds was er een verkiezingsavond in de aula van de S.G. Pieter Zandt. Ds. H. van de Beek uit Rouveen verzorgde de opening aan de hand van Psalm 75. Johan van Arnhem leidde de rest van de avond. Eerst kregen Roelof Bisschop, Gert Harm ten Bolscher en Jan Visscher een kwartier tijd om iets te vertellen over hun werk en idealen. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De vragen richtten zich voornamelijk op de stikstofproblematiek en het perspectief voor de landbouw. Een thema wat duidelijk leeft en waar de SGP-vertegenwoordigers zich op verschillende niveaus actief voor inzetten. Voorzitter A. den Ouden besloot de avond met gebed.

Lees ook: Minister van der Wal bezoekt vleeskalverhouderij Troost (foto’s/video)

Cookieinstellingen