Vijf decibel, maar een wereld van verschil op testdag AMBC

Foto: Eelco Kuiken

Motorsportvereniging AMBC en de gemeente hebben een meningsverschil over de cijfers die een testdag in maart uitwees. Centrale vraag: hoeveel lawaai maakt een crossmotor maximaal?

De procedure om tot een nieuwe omgevingsvergunning te komen, ligt daardoor voorlopig stil. Sinds eind 2014 zit crossbaan het Wiede Gat op last van de gemeente op slot voor de zwaardere klassen. De gemeente koppelde er een forse dwangsom aan. Volgens Staphorst overtreedt de motorcrossvereniging de geluidsregels die in een vergunning uit 2002 zijn opgenomen. Omwonenden eisten handhaving en dat gebeurde dus ook. Tot groot verdriet van de leden.

Ondanks dat sprak de gemeenteraad uit dat de huidige plek de minst slechte is voor crossactiviteiten. Met veel kostbare maatregelen als geluidswallen en dergelijke kan het. De AMBC moet hiertoe een nieuwe omgevingsvergunning hebben. De club diende alle stukken begin dit jaar in; het gaat om honderden pagina’s onderzoek. Met een beetje goede wil zou de vergunning eind dit jaar definitief kunnen zijn. Eind vorige maand was het concept al klaar.

Met een beetje goede wil, want er is weer een probleem. In maart hield de AMBC een testdag om te kijken wat er onder de huidige vergunning uit 2002 wel en niet mag, zonder boetes. In de stukken die de club indiende voor de nieuwe cruciale omgevingsvergunning stond dat motoren maximaal 113 decibel produceren, maar de gemeente kwam op de testdag op 118 decibel uit. Dat betekent een verschil van vijf decibel op de gevels van de huizen in de buurt.

De gemeente vreest voor allerlei juridische toestanden in de toekomst. “Straks zijn we klaar, vieren we een feestje en dan staan de buren op de stoep, met meetgegevens die overschrijdingen laten zien’” zegt wethouder Bert Krale.

Hij wil nu dat de AMBC aantoont dat crossmotoren van de zwaardere klassen inderdaad 113 decibel produceren, zoals in de ingeleverde stukken staat. “We moeten het vastleggen en meten, anders krijgen we straks weer problemen”, zegt Krale. “Het is aan de AMBC om ons ervan te overtuigen dat er in de toekomst geen motoren met een te hoge geluidsproductie rondrijden. We wachten op de informatie van de AMBC die ons gerust stelt. Daarna gaat het proces weer verder richting concept en vervolgens definitieve vergunning.”

AMBC-Voorzitter Henk Haasjes is ontstemd over de gang van zaken. “De afspraak was dat de testdag in maart als doel had om te kijken wat er kan onder de huidige vergunning, niet om gegevens te verzamelen voor de nieuwe omgevingsvergunning. Dat was niet de afspraak. Ook bij de rechtszaak die we wonnen van de buren die eisten dat we niet zouden testen, was dit de insteek.”

Lees ook:

Dossier:
Cookieinstellingen