AMBC vraagt nieuwe omgevingsvergunning aan

Foto: Eelco Kuiken

De langverwachte aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning van motorsportverenging AMBC ligt bij de gemeente Staphorst. Zonder die nieuwe vergunning kan er nauwelijks gereden worden op ’t Wiede Gat, de thuisbasis van de AMBC.

De club diende de aanvraag net voor de zomer in. Het is een belangrijk document. In het dikke boekwerk staat precies beschreven hoe de club in de toekomst met alle klassen kan rijden en zich toch aan alle voorwaarden kan houden.

Eind vorig jaar kwamen de crossactiviteiten van een van de grootste motorsportverenigingen van Nederland tot stilstand. De gemeente Staphorst kondigde aan dat de club zich aan de geluidsregels moet houden. De voorwaarden stammen uit een vergunning uit 2002. De AMBC kan daar niet aan voldoen.

Buren eisten actie na jarenlange overlast en dus greep CDA-wethouder Bert Krale in. Hij kon niet anders. Waren de buren naar de rechter gestapt, dan had die de zaak waarschijnlijk stilgelegd. De AMBC kreeg een last onder dwangsom. Bij overtredingen moet er flink betaald worden. Die situatie geldt nog steeds. Het zorgde voor veel gedoe binnen de club.

Leden konden jarenlang wel rijden en opeens lang er die dwangsom. Veel crossers vonden dit onrechtvaardig. Ze stonden zelfs met hun motoren in de hal van de gemeentehuis. Dat leverde ook nog schade op aan de vloer van natuursteen. B en W bleven bij hun besluit. De politiek gaf eerder wel aan dat ’t Wiede Gat de enige geschikte crosslocatie is in Staphorst.

De dwangsom betekent dat er nauwelijks gereden kan worden. Deze situatie duurt net zolang totdat de baan is aangepast, nadat eerst de nieuwe omgevingsvergunning is goedgekeurd. AMBC-preses Henk Haasjes hoopt dat ambtenaren de aanvraag snel behandelen. Hierin is ook de overname van een groot deel van het SITA-terrein geregeld. Op de locatie van de afvalverwerker komen nieuwe parkeerplaatsen. Ook aanpassingen van de baan en het verhogen en verbeteren van de geluidswallen staan in de aanvraag.

De behandeling van de vergunningaanvraag is niet het enige obstakel. Daarna volgen er wellicht bezwaren van buren en dan kan het lang duren. Al die tijd geldt de oude vergunning. Nauwelijks crossen dus. Om die reden hoopt Haasjes de buurt achter zich te krijgen. Hij zegt ‘on speaking terms’ te zijn.

De AMBC vroeg ook een testdag aan bij de gemeente. Voor het eind van het jaar vindt deze plaats. “Dan kunnen wij zien welke klassen met de huidige vergunning kunnen rijden en welke niet. Dan weten we waar we aan toe zijn, ook als deze situatie langer duurt.”

Veel liever heeft de AMBC dat de vergunning er snel ligt, dat er geen bezwaren komen en dat de motormuizen de baan onderhanden kunnen nemen om te voldoen aan de eisen in de nieuwe omgevingsvergunning.

Lees ook:

Dossier: