Lichte daling aantal afkeuringen bij fietscontrole op scholen

Foto: Gemeente Staphorst

In de periode van 21 september tot 10 oktober 2020 zijn de fietsen nagekeken van de leerlingen van groep 4 (of 7), 6 en 8 van alle basisscholen in de gemeente Staphorst. In totaal zijn 743 fietsen gecontroleerd, waarvan 179 fietsen (24%) niet voldeden aan de gestelde eisen. Een iets gunstiger resultaat in vergelijking met 2019, toen werd 25% afgekeurd.

De controle vond plaats aan de hand van een controlekaart. Bekeken en getest werden het licht, stuur, bel, remmen, handvatten, banden, spaken, trappers, zadel en reflectoren. Als de fiets in orde werd bevonden ontving de leerling een reflecterende label. Deze label kan worden bevestigd aan de tas of zadel. Met deze label val je in het donker beter op in het verkeer.

De fietscontrole is een actie van de gemeente Staphorst in samenwerking met de basisscholen en de afdeling Staphorst van Veilig Verkeer Nederland. Tijdens deze actie worden de technische staat van de fietsen van de leerlingen beoordeeld. De nadruk ligt op het ‘zien’ en ‘gezien worden’. Gehoopt wordt dat de dalende lijn van afkeuringen volgend jaar wordt voortgezet.

Lees ook: Fietsen kinderen Doornveldschool allemaal goedgekeurd