Groenaannemers en gemeente (her)starten samenwerking

Foto: Gemeente Staphorst

Voor het groenonderhoud werkt de gemeente Staphorst samen met externe aannemers. Voor het jaar 2019 en 2020 zijn ze hiervoor (opnieuw) een samenwerking aangegaan met één plaatselijke en twee regionale groenaannemers.

Donkergroen BV uit Hoogeveen is verantwoordelijk voor het groenonderhoud in de woonkern Staphorst (inclusief industrieterreinen), hoveniersbedrijf Dons uit Staphorst verricht werk in de kernen van IJhorst (inclusief begraafplaats), Punthorst en Slingenberg. Vos Ruinerwold Golf BV uit Ruinerwold doet het groenonderhoud bij de sportcomplexen in Rouveen en Staphorst. Het overig groenonderhoud wordt verzorgd door medewerkers van de gemeentelijke buitendienst.

De contracten zijn tot stand gekomen door een Europese aanbesteding. Bedrijven konden zich aanmelden voor de aanbesteding. De gekozen aannemers hadden voor de genoemde contracten de meest gunstige vergelijkingsprijs. De contracten voor 2019-2020 kunnen met twee keer een optie voor nog eens twee jaar (vier tot zes jaar) verlengd worden.

Het openbaar groen wordt onderhouden op een met de gemeenteraad afgesproken kwaliteitsniveau. Voor de woonkernen en begraafplaats is dat in het algemeen het kwaliteitsniveau basis, voor enkele groentypen (zoals bermen en bosplantsoen) is het niveau laag. De sportvelden worden op het niveau hoog onderhouden.

Lees ook: Gemeente neemt groenonderhoud Rouveen in eigen beheer