Jongeren willen ook `s avonds kunnen zitten in de lijnbus

Foto: Jongerenraad Staphorst

In december 2018 heeft de Jongerenraad Staphorst een enquête afgenomen over het openbaar vervoer in de Gemeente Staphorst. De resultaten van deze enquête zullen worden gepresenteerd tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond (dinsdag 12 februari). Het onderwerp stond al op de agenda van de gemeenteraad, maar met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen staat het streekvervoer nog meer in de spotlights.

De vragenlijst is door 473 respondenten ingevuld en geeft inzicht in meerdere vraagstukken rondom het openbaar vervoer in de gemeente Staphorst: Is er behoefte aan een bus op zondag? Of reist men juist liever in de avond? Moet de bus-route uitgebreid worden? 87 procent van de respondenten wordt vertegenwoordigd door de leeftijdscategorie tot en met 25 jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat er weinig tot geen behoefte is aan busvervoer op zondag. De respondenten konden op deze stelling een cijfer tussen 1 (helemaal geen behoefte) en 10 (veel behoefte) geven. Het gemiddelde cijfer op voorgaande stelling is een 3. De behoefte aan busvervoer na 20:00 uur blijkt daarentegen veel groter. De respondenten gaven als antwoord op deze stelling gemiddeld een 7.

Op de vraag of de buslijn uitgebreid moet worden geeft meer dan 50 procent aan hier geen behoefte aan te hebben. Wat opvalt is dat ruim een kwart van de bevraagden graag een uitbreiding van de bus-route naar de oostkant van het spoor ziet. Aan een uitbreiding naar één van de industrieterreinen of de Slagen lijkt weinig behoefte.

Uit de toelichtingen blijkt wel dat er veel vraag is naar grotere bussen in de ochtend. Deze zitten veelal overvol. Bekijk hier het document: Resultatenanalyse OV enquete Jongerenraad (pdf).

Lees ook: Voorzittersfluitje Jongerenraad van Klaas-Jan naar Niels

Vanavond heeft de Jongerenraad de resultaten van het OV-onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd middels onderstaand…

Geplaatst door Jongerenraad Staphorst op Dinsdag 12 februari 2019