Voorzittersfluitje Jongerenraad van Klaas-Jan naar Niels

Foto: Jongerenraad Staphorst

De Jongerenraad van Staphorst heeft een nieuw bestuur gekozen. Na ruim twee jaar geeft Klaas-Jan Boessenkool het door de burgemeester geschonken voorzittersfluitje door aan Niels Ubak.

Niels Ubak: “Naast een nieuw bestuur hebben zich recent nog een aantal nieuwe leden bij de Jongerenraad gevoegd. Mede door deze veranderingen kunnen we in 2019 weer fris van start. Gelukkig zal Klaas-Jan met zijn waardevolle ervaring ook aanblijven als lid.”

Momenteel bestaat de raad uit zeven jongeren: Niels Ubak, Dané Kisteman, Pieter Oosterling, Naomi Mussche, Jesper Kisteman, Klaas-Jan Boessenkool en Herbert Kisteman. Dané Kisteman is de nieuwe secretaris van de raad en Pieter Oosterling zal de taak van penningmeester op zich nemen.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Wil je ook meedenken over onderwerpen in Staphorst die jongeren aangaan? Meld je aan via [email protected] of benader een van de leden. Vrijblijvend een avond meekijken kan altijd.

De Jongerenraad bestaat uit jongeren tussen de 16 en 25 jaar en is in 2016 ingesteld door de gemeenteraad. De jongeren geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad en participeren in diverse werkgroepen binnen de gemeente, zoals de werkgroep oud en nieuw en het platform alcohol en drugs.

Lees ook: Gemeenteraad unaniem akkoord met start jongerenraad