Gemeenteraad unaniem akkoord met start jongerenraad

De jongerenraad met burgemeester Segers
Foto: Gemeente Staphorst

Dinsdagavond 12 juli is de jongerenraad van de gemeente Staphorst officieel geïnstalleerd. De gemeenteraad stemde unaniem voor het raadsvoorstel voor de jongerenraad.

Burgemeester Segers feliciteerde de elf jongeren tussen de 16 en 25 jaar en overhandigde de voorzitter een scheidsrechtersfluitje. Klaas-Jan Boesenkool, Anne-Marie Vos, Justus Talen, Annelotte Coster, Arjan Dons, Mascha Konterman, Dané Kisteman, Jesper Kisteman, Herbert Kisteman, Carolien de Jong en Herman Bijker zijn er klaar voor. Graag delen ze hun mening.

Want wat is er belangrijk voor de jongeren in de gemeente Staphorst? Gevraagd en ongevraagd kunnen ze daarover advies geven. De jongerenraad heeft een brugfunctie tussen de gemeente (college en raad) en jongeren in de gemeente Staphorst. Deze brugfunctie vindt de gemeente erg belangrijk.

Een brugfunctie betekent dat de jongerenraad in het midden staat en in twee richtingen communiceert. Enerzijds het informeren van jongeren en het betrekken van jongeren bij het gemeentelijk beleid en anderzijds het informeren en adviseren van het college en de gemeenteraad.

Burgemeester Segers: ‘We zijn blij dat maar liefst elf jongeren bereid zijn mee te denken over het beleid van de gemeente. We hopen dat we hen en andere jongeren in Staphorst kunnen enthousiasmeren voor de lokale politiek.’

De gemeenteraad heeft in mei 2015, op initiatief van het CDA besloten om vorm te geven aan een Jongerenraad en hiervoor een projectgroep op te richten. Na een proces van werving en voorbereiding is nu het startsein gegeven aan de Jongerenraad.

Vanuit de gemeente is er een ambtelijke contactpersoon voor de Jongerenraad. Verder wordt de Jongerenraad ondersteund door een klankbordgroep van vertegenwoordigers uit verschillende fracties.

Lees ook: