Jongerenraad Overijssel wil vechten vóór het water

Foto: Provincie Overijssel

De Jongerenraad heeft het voorwoord voor het boek, met voorbeelden om bewuster om te gaan met water, geschreven. Naast Dijkman waren Jongerenraadsleden Jip Mulders, Job Veerman en Arend-Jan de Koning aanwezig bij de overhandiging.

“Mensen moeten beter beseffen hoe belangrijk schoon drinkwater is, voor de toekomst. Water dat nu in de grond zit, tappen we over twintig jaar uit de kraan.” Dat zegt Cocó Dijkman, lid van de Jongerenraad Overijssel bij het overhandigen van het inspiratieboek ‘Win-win water: drinkwater voor nu en later!’ aan gedeputeerde Bert Boerman (Water) van de provincie Overijssel.

Praktijkvoorbeelden
Het boek is een uitgave van de provincie Overijssel. In het boek staan voorbeelden van omgaan met de omgeving, waarin het grondwater zo schoon mogelijk blijft. Dit boek biedt betrokken overheden, grondeigenaren en gebiedspartijen praktijkvoorbeelden uit heel Nederland aan, deelt de ervaringen uit pilot-projecten en reikt do’s en don’t’s in gebiedsprocessen aan.

Bewustwording
De rode draad in het boek is bewustwording en in gesprek blijven met alle betrokken partijen, aldus gedeputeerde Bert Boerman. “Als we ons drinkwater op de lange termijn zuiver willen houden, vergt dat in het hier en nu maatregelen”, aldus Boerman. “Ik ben blij dat de Jongerenraad hierover heeft meegedacht en zich bewuster is geworden dat schoon drinkwater geen vanzelfsprekendheid is. Op hun beurt kunnen zij het weer verspreiden onder hun leeftijdsgenoten.”

Volgens de Jongerenraadsleden heeft het meedenken in dit traject (op verzoek van provincie), henzelf bewuster gemaakt van het proces rondom waterwinning. Jongerenraadslid Job Veerman: “Het was een eyeopener voor mij persoonlijk dat er een heel verhaal achter zit. Ik wist zelf niet dat water al 100 jaar in de grond zit, voordat het bij ons uit de kraan komt.”

Jongerenraadslid Cocó: “Zelf probeer ik bewust met water om te gaan. Zo doe ik de kraan dicht bij het tandenpoetsen. Ik denk dat veel mensen zich niet bewust zijn.” Volgens Jongerenraadslid Arend-Jan moeten we “niet bezuinigen op essentiële dingen om te leven en moet water voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijven.” Jongerenraadslid Jip vult hem aan: “Het is goed dat de provincie nieuwe technieken stimuleert. Het Inspiratieboek is hier een mooi voorbeeld van.”

Vechten vóór het water
De Jongerenraad schrijft in het voorwoord om naast het vechten tégen het water, wat Nederland eeuwenlang heeft gedaan, vooral te willen vechten vóór het water. “Water dat schoon en veilig is en waar we in de toekomst met z’n allen gebruik van kunnen maken!”

Praktijkvoorbeelden
Een digitale versie van het inspiratieboek ‘Win-win water: drinkwater voor nu en later!’ is te vinden en downloaden via www.overijssel.nl/winwinwater. Later verschijnt op deze pagina nog een animatiefilmpje waarin de aanpak voor een goede inrichting rondom drinkwaterwinningen wordt uitgelegd.

winwinwaterstaandefoto