Zesde nominatie `Aan de slag Trofee` is voor Staphorst

Foto: Gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst is voortvarend aan de slag gegaan met de Omgevingvisie en EPOS, een nieuwe werkwijze voor het aanvragen van vergunningen. Daar is landelijk veel waardering voor en daarom is Staphorst één van de zes genomineerden van de Aan de slag Trofee.

Wethouder Lucas Mulder nam de nominatie donderdag 5 juli in ontvangst tijdens een avond over de Levensboomlocatie in Rouveen: “Geweldig dat we landelijk opvallen met de manier waarop wij werken en bijzonder dat we de nominatie krijgen op deze avond. De gemeenteraad wil graag inwoners laten bepalen wat er op de Levensboomlocatie in Rouveen komt. Ook deze werkwijze is een experiment naar aanleiding van de Omgevingsvisie”. Hij ontving de nominatie samen met projectleider Edwin Saathof uit handen van Katja Stribos.

Omgevingswet

Landelijk wordt gewerkt aan een nieuwe wet, de Omgevingswet, waarbij allerlei wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling worden vereenvoudigd en samengevoegd. Hierdoor is het straks bijvoorbeeld makkelijker om een bouwproject te starten. Daarop vooruitlopend heeft de gemeente Staphorst een Omgevingsvisie vastgesteld met thema’s waar ze de komende jaren met de samenleving mee aan de slag willen. Daarnaast worden alle procedures voor vergunningen opnieuw bekeken met EPOS.

Juryrapport

Volgens het juryrapport is Staphorst genomineerd omdat “de Omgevingsvisie ook de visie voor het sociale en economische domein bevat. Daarmee gaat het verder dan de Omgevingswet vereist. Ook wordt ingezet, bij bijvoorbeeld EPOS, op het versnellen van procedures en krijgen inwoners meer verantwoordelijkheid voor hun eigen plannen”.

Voorbeelden

Een ander voorbeeld dat werd aangehaald in het juryrapport is de Energiehub. De gemeente Staphorst biedt graag ruimte voor een duurzaam plan waarbij 3000 nieuwe elektrische auto’s samen dienstdoen als enorme accu voor 21.000 huishoudens. Dit initiatief past binnen de Omgevingsvisie en EPOS. Maar het is niet onomstreden in de markt.

Genomineerden

Er zijn dit jaar zes genomineerden. Vanaf 15 augustus kan iedereen stemmen op de genomineerden via de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Minister Ollongren reikt op 10 september de trofee uit tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet in Den Haag. Er waren tientallen projecten aangemeld, daaruit zijn er zes geselecteerd.

Lees ook: