Rekenkamercommissie: `Verder terugkijken heeft geen zin`

De nieuwe Rekenkamercommissie in juni 2017
Foto: Dik Vedder

De Rekenkamercommissie van de gemeente Staphorst gaat een onderzoek doen naar de voortgang in de uitvoering van de aanbevelingen die in 2015 zijn gedaan naar aanleiding van een aantal complexe dossiers op het gebied van de Ruimtelijke Ordening.

Bij het onderzoek zullen het bestuur, de ambtelijke organisatie en de burgers van Staphorst worden betrokken. De Rekenkamercommissie hoopt het rapport in april 2018 aan de nieuw verkozen gemeenteraad te kunnen aanbieden.

Voorzitter Jan Mastwijk: “We kijken naar de toekomst met vragen als: Wat is er met die aanbevelingen gebeurd? Speelt iedereen nu de juiste rol en zijn de aanbevelingen ingebed op een manier die een adequate aanpak van lastige dossiers mogelijk maakt?”. Hoofdpijndossiers heten op instigatie van de burgemeester nu: “Complexe Ruimtelijke ordening-dossiers”.

In 2015 schreef de gemeentesecretaris van Staphorst naar aanleiding van die dossiers een rapport dat uitmondde in een aantal aanbevelingen die zich met name richtten op het goed invullen van de juiste rol door gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Het rapport van de gemeentesecretaris werd door de gemeenteraad – ter externe toetsing – voorgelegd aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie, die zich schaarde achter de conclusies en aanbevelingen van de gemeentesecretaris.

De dit jaar nieuw aangetreden Rekenkamercommissie van de gemeente Staphorst gaat nu dus een onderzoek doen naar de stand van zaken rond de uitvoering van de aanbevelingen. ‘We duiken dus niet opnieuw in die dossiers’, zegt voorzitter Jan Mastwijk. “Er komt geen onderzoeksrapport waarin nog weer eens met het vingertje wordt gewezen. Er is al genoeg onderzocht. Er ligt een feitenonderzoek, er zijn aanbevelingen gedaan. Die zijn niet weersproken. Verder terugkijken heeft geen zin”.

Lees ook: