Leden Rekenkamercommissie benoemd en beëdigd

Foto: Jan Talen

In de raadsvergadering van 20 juni 2017 heeft de raad de Rekenkamercommissie Staphorst ingesteld en zijn er vier leden benoemd en beëdigd. Tot lid en voorzitter is benoemd de heer J.J. Mastwijk. Verder zijn de leden de heer H. Beerda, mevrouw I. de Haan en de heer A.M.C. Rynja  benoemd.

Raadslid Jan Talen: Na vele jaren krijgt Staphorst een volwaardige Rekenkamer

De Rekenkamercommissie Staphorst voert zijn werkzaamheden uit in een personele unie samen met de Rekenkamercommissies van Meppel, Steenwijkerland en Westerveld. De Rekenkamercommissie is een belangrijk instrument van de gemeenteraad en ondersteunt de gemeenteraad door middel van onderzoek bij zijn controlerende en kaderstellende taak. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan. Onafhankelijk van zowel raad als college.

Raadslid Dik Vedder: Wij hebben weer een nieuwe rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Dat betekent onder meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld, gehaald worden en of dit op de meest efficiënte manier gebeurt. Waar mogelijk doet de Rekenkamercommissie aanbevelingen voor verbetering, waardoor de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en het bestuur zal worden verhoogd.

Lees ook: