Verklaring Gemeente Staphorst: Intern onderzoek afgerond

De afgelopen tijd zijn er in de media berichten verschenen waarin werd gesuggereerd dat er misstanden zouden zijn bij de gemeente Staphorst. Ambtenaren zouden niet integer hun werk doen. Uit onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er niet integer gehandeld is door ambtenaren. Dit meldt de gemeente Staphorst op haar website.

“De gemeentesecretaris heeft intern onderzoek gedaan naar de casussen die in de berichtgeving naar voren kwamen. Op dit onderzoek van de gemeentesecretaris heeft een externe toetsing plaatsgevonden door een externe onderzoeker, de voorzitter van de rekenkamercommissie van Zwolle. Beide concluderen dat er geen sprake is van niet integer werken van de ambtelijke organisatie.”

Verbeterpunten
Uit het onderzoek blijkt dat er wel een aantal verbeterpunten zijn. Zo is er niet altijd even helder gecommuniceerd. Daar dient meer aandacht voor te komen. Ook de rolverdeling tussen de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat dient verduidelijkt te worden. Voor dat laatste zal een werkgroep worden opgericht met een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.

Voor de betrokkenen van de casussen die zijn onderzocht komt er, indien gewenst door de betrokkenen, een externe casemanager. In de vier maanden die het onderzoek heeft geduurd is er door de gemeente geen contact opgenomen met de betrokkenen. Dit verklaarden de beide inspreeksters op vragen van met name ChristenUnie-fractievoorzitter raadslid Dik Vedder.

Geen raadsmeerderheid voor extern onderzoek naar integriteit ambtenaren Staphorst (audio)

Lees ook:

video
3800
Verklaring Gemeente: Intern onderzoek afgerond
De afgelopen tijd zijn er in de media berichten verschenen waarin werd gesuggereerd dat er
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/3800/verklaring-gemeente-staphorst-intern-onderzoek-afgerond/
2015-07-03T16:55:43+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2015/07/Gemeentehuis-Staphorst-achtergrond-e1435935115508.jpg
bouwen, gemeenteraad, rechtvaardig
Gemeente