Kavels nieuwbouw Rouveen West IV allemaal verkocht

Foto: Gemeente Staphorst

De bouwkavels in Rouveen West IV zijn allemaal verkocht. Een paar woningblokjes waren in handen van projectontwikkelaar Megahome. De projectontwikkelaar had twee jaar de tijd om de kavels te verkopen. Dat is niet binnen de termijn gelukt, waarna de gemeente zelf de kavels heeft uitgegeven.

In totaal heeft de gemeente Staphorst 97 kavels vrijgegeven. Hierop zijn inmiddels, voor een groot deel, 34 rijwoningen, 42 twee-onder-een kappers en 21 vrijstaande huizen gebouwd.

De eerste woning op Rouveen West IV is in december 2012 notarieel overgedragen. Het college van B&W is dinsdag 30 mei akkoord gegaan met de overdracht van de laatste kavels. De uitgifte van de kavels is voorspoedig gegaan. In Rouveen was voldoende behoefte aan losse kavels waar inwoners zelf op konden bouwen.

Wethouder Krale: ‘We zijn blij dat we in Rouveen met West IV hebben kunnen voorzien in een behoefte aan kavels. Op de locatie zijn kavels in verschillende groottes beschikbaar gesteld, waar inwoners zelf hun droomhuis kunnen realiseren.’

In fase 1 van de woningbouw zijn ook woningen gerealiseerd onder Collectief Particulier Opdrachtgeversschap. CPO geeft inwoners de kans gezamenlijk hun woonwensen in eigen beheer te verwezenlijken. De gemeente en provincie stimuleerden dit door middel van begeleiding en subsidie.

In eerste instantie werden 28 woningen gerealiseerd door middel van CPO, maar door de grotere behoefte zijn dit 34 woningen geworden. De inschrijvers waren in samenspraak met de gemeente tot een verdeling van
CPO-groepen en kavelblokken gekomen, waarna ze hun woonwensen gezamenlijk konden waarmaken.

De afronding van Rouveen West IV betekent niet het einde van de woningbouw in Rouveen. Momenteel zijn er nog een paar woningen op de Triangellocatie beschikbaar. Zodra deze zijn verkocht, komt de oude Levensboomlocatie in beeld. In de structuurvisie kernen is vervolgens aangegeven dat de uitbreiding van Rouveen in zuidelijke richting gaat plaatsvinden.

Lees ook: