Bouwverkeer Triangellocatie nu over de Korte Kerkweg

Foto: Harm Brand

De bouw op de Triangellocatie in Rouveen zit in een afrondende fase. Een deel van het projectgebied is inmiddels woonrijp gemaakt. De eerste bewoners wonen er al.

Mede op verzoek van de scholen is de route voor bouwverkeer en fietsers gewijzigd. Voor meer veiligheid worden beide verkeersstromen gescheiden. Het bouwverkeer gaat vanaf de Oude Rijksweg de Korte Kerkweg op en kan vanaf daar de bouwplaats van twee kanten betreden. Fietsers gaan vanaf de Oude Rijksweg de Goudenregenstraat op en gaan zo om de bouwplaats heen.

Wanneer u grote knelpunten ervaart of klachten kenbaar wilt maken tijdens het bouwproces, kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Salverda, de heer J. Puttenstein. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer: (0525)-659085.

Lees ook: