Aanleg definitieve bestrating Rouveen West 3 begonnen

Foto: Harm Brand

In het laatste deel van het uitbreidingsplan Rouveen West 3 wordt de definitieve bestrating aangelegd. Vandaag zijn de werkzaamheden gestart. Deze zullen naar schatting vier weken duren.

Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen op verschillende plaatsen afgesloten voor het verkeer. Aangezien de wegen gefaseerd worden opgebroken, informeert de aannemer de aanwonenden hierover. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Engel BV.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het herstraten van de rijbaan in de Magnolialaan en de Beukenlaan (tussen huisnummer 33 en 64), het aanleggen van twee verkeersdrempels en het aanpassen van de kruising Beukenlaan-Mispellaan.

Momenteel adverteert de gemeente driftig met nog vier beschikbaar gekomen particuliere bouwkavels in Rouveen West 4, fase 1. De kavels zijn bestemd voor alle doelgroepen. Voor deze kavels is een prijs vastgesteld van € 225,- per vierkante meter, inclusief BTW kosten koper.

Het inschrijfformulier met kavelvoorkeur dient uiterlijk 28 juni 2016 bij de gemeente binnen te zijn.

Lees ook:

Dossier: