Tweede gespreksavond over Dordtse Leerregels 400 jaar

Foto: Wikimedia

Op dinsdag 7 mei 2019 is de tweede gespreksavond over de Dordtse Leerregels. Deze heeft als thema: “Geloof en wedergeboorte”. Sprekers zijn ds. H. Born (hervormd) en ds. P.M. van der Meulen (gereformeerd). in kerkgebouw De Bron (audio) aan de Churchilllaan 2, in Staphorst. Aanvang 19:45 uur.

De avond staan open voor iedereen en zijn vrij toegankelijk. Voor jong en oud, voor reformatorischen, hervormden en gereformeerden, voor kerkmensen en nieuwsgierigen, voor gelovigen en twijfelaars.

Tijdens de zangavond in november 2018 heeft een groots projectkoor onder leiding van de burgemeester gezongen over Gods eeuwige liefde voor zondaren.”Nu gaan we erover met elkaar in gesprek”, meldt de werkgroep hervormingsherdenking. Het thema: “Kiezen of gekozen worden? Geloof en twijfel?”.

De werkgroep bestaat uit de heren Slappendel, oud-gereformeerd, Den Ouden, (hersteld) hervormd,  Kooiker, hervormd, Klomp, gereformeerd, Harink, gereformeerd vrijgemaakt, en de predikanten D.J. Diepenbroek, hersteld hervormd en P. van den Berg, gereformeerd vrijgemaakt.

Lees ook: Diepenbroek: `Hoe dichter bij Dordt, hoe bijbelser het wordt`