Gespreksavonden over Dordtse leerregels in april en mei

Foto: Wikimedia

In twee gespreksavonden in april en mei spreken Staphorst en Rouveen bij leven en welzijn door over uitverkiezing, geloof en wedergeboorte. De Dordtse Leerregels die daarover gaan bestaan dit jaar 400 jaar.

Tijdens de zangavond in november 2018 heeft een groots projectkoor onder leiding van de burgemeester gezongen over Gods eeuwige liefde voor zondaren.”Nu gaan we erover met elkaar in gesprek”, meldt de werkgroep hervormingsherdenking. Het thema: “Kiezen of gekozen worden? Geloof en twijfel?”.

De Dordtse Leerregels gaan over diepe vragen over geloven, kiezen en volhouden. Wie kiest voor wie? Is God wel genadig voor mij? Ben ik uitverkoren? En wat als ik twijfel? Ben ik wel goed genoeg? Op deze vragen gaf de kerk 400 jaar geleden Bijbelse antwoorden in de meest pastorale belijdenis van de kerken van de Reformatie: de Dordtse Leerregels.

“Lukt het vandaag om met elkaar in gesprek te gaan over deze diepe vragen die nog steeds actueel zijn? Dat is een mooie uitdaging voor de beide gespreksavonden”. Telkens houden twee predikanten een inleiding en is er gelegenheid om aan de sprekers vragen te stellen en zo met elkaar van gedachten te wisselen over deze existentiële thema’s.

De avonden staan open voor iedereen en zijn vrij toegankelijk. Voor jong en oud, voor reformatorischen, hervormden en gereformeerden, voor kerkmensen en nieuwsgierigen, voor gelovigen en twijfelaars.

Op donderdag 11 april stelt de Nederlands Hervormde Kerk aan de Oude Rijksweg 443 in Rouveen haar deuren open voor iedereen. De hersteld hervormde predikant D.J. Diepenbroek en de vrijgemaakt gereformeerde predikant P. van den Berg hopen daar te spreken over het thema: “roeping en verkiezing”.

Op dinsdag 7 mei is de Gereformeerde Kerk vrijgemaaktde gastheer in kerkgebouw De Bron aan de Churchilllaan 2, in Staphorst. De hervormde predikant H. Born en de gereformeerde predikant P.M. van der Meulen spreken dan daarover het thema: “geloof en wedergeboorte”. Aanvang: 19:45 uur.

De werkgroep bestaat uit de heren Slappendel, oud-gereformeerd, Den Ouden, (hersteld) hervormd,  Kooiker, hervormd, Klomp, gereformeerd, Harink, gereformeerd vrijgemaakt, en de predikanten D.J. Diepenbroek, hersteld hervormd en P. van den Berg, gereformeerd vrijgemaakt.

Lees ook: Mozaieken mogelijk door gift van Reformatie werkgroep