Diepenbroek: `Hoe dichter bij Dordt, hoe bijbelser het wordt`

Foto: Eelco Kuiken

Ruim 100 bezoekers kwamen op donderdagavond 11 april 2019 naar de Grote Kerk in Rouveen voor de eerste gespreksavond over de Dordtse Leerregels 400 jaar.

De opening werd verzorgd door ouderling G. van Tol vanuit Efeze 2 vers 1-10. Bijna 40 jaar geleden werd hem als jonge onderwijzer bij zijn sollicitatie in Katwijk gevraagd of hij wist wat de ‘Drie Formulieren van Enigheid’ waren. Dankzij zijn goede opleiding op de Driestar wist hij dat. Hij had de neiging om aan de man vragen of hij de inhoud kende. Hij liet dat toen na omdat hij graag die baan wilde. Deze avond leidde hij verder in door een klassegesprek over het thema te vertellen. Hij las hoofdstuk 1 artikel 6 van de Leerregels voor.

Ds. D. J. Diepenbroek sprak over genadige roeping van zondaren door het Evangelie, als kader voor het spreken over de uitverkiezing. Hij is geboren in Dordrecht en heeft daar als jongen vaak het gezegde gehoord: “Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt”. Hij reageerde dan, zoals veel Dordtenaren, met: “Eenmaal er in, best naar je zin”. Ook de naar de stad genoemde leerregels worden binnen de kerken vaak veracht, maar bij nadere bestudering geven ze veel onderwijs: “Hoe dichter bij Dordt, hoe bijbelser het wordt”.

Ds. P. van den Berg gaf vervolgens een reflectie en wees op Calvijns weg naar zekerheid: Christus als spiegel van de verkiezing. Hij gebruikte daarbij citaten van Calvijn in een recente vertaling van Gerrit Veldman, ‘die zo op internet te vinden is’. Bijvoorbeeld ‘de verkiezing is verborgen, door de prediking wordt je geroepen’, en ‘mogen geloven is natuurlijk nog niet geloven’. Als vrijgemaakten hebben ze altijd sterk de belofte benadrukt. Je mág het geloven. Het komt echter aan op de belofte die effect heeft gehad.

Na de pauze in het Dienstgebouw aan de overkant werd er aan de hand van vragen van het publiek open en met respect doorgesproken over verschillen tussen de kerkelijke stromingen. Oud-politieagent Henk Poolman vertelde geroerd over een gesprek met een oude Rooms-katholieke jachtopzichter in zijn eerste standplaats Haaksbergen. Die wees hem op de bijbeltekst waar Jezus zegt: “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Persoonlijk heeft hij daar veel houvast aan: “Een ijzersterkte tekst”.

Van den Berg waarschuwde voor reformatorische risico’s en vrijgemaakte valkuilen. Diepenbroek merkte op dat in de Institutie, het hoofdwerk van Calvijn, het leerstuk over de uitverkiezing in elke nieuwe editie die hij publiceerde steeds verder naar achteren kwam te staan. In de laatste editie helemaal achteraan. Zijns inziens ook de juiste plaats: “Anders wordt dit mooie kabinet een sta in de weg, omdat deze voor de deur geplaatst is”.

Gezongen werd uit Psalm 65, Psalm 80, het gezang ‘Alle roem is uitgesloten’ en Psalm 106. De nog jonge Luuk Schuurman trad op als organist om de samenzang op hele en halve noten te begeleiden. De avond is terug te luisteren via de website hervormdrouveen.nl (audio). De tweede avond is op dinsdag 7 mei 2019.

Lees ook: Gespreksavonden over Dordtse leerregels in april en mei