Arbeidsparticipatieproject StaphorstWerkt! officieel gestart

Foto: Gemeente Staphorst

Op 27 januari 2016 ondertekenden vertegenwoordigers van diverse bedrijven en de gemeente Staphorst een convenant waarin afspraken worden gemaakt over het op een passende wijze begeleiden van werkzoekenden naar werk.

Op de foto v.l.n.r.: R. Tempelman directeur Payned Payrolling, R. Talen directeur Talen Tools, B. Krale wethouder gemeente Staphorst, K. Koobs van Stiptwerk uitzendbureau en M. Strating directeur Businessteam van Countus accountants. StaphorstWerkt! richt zich zowel op mensen mét als mensen zonder arbeidsbeperking.

Deelnemen?
Bij de beleidsvorming over de Participatiewet heeft de gemeenteraad van Staphorst uitgesproken het streven te hebben een lokale re-integratievoorziening te starten om daarmee mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werkfit te krijgen en aan een betaalde baan te helpen.

Het streven van de ondertekenaars is om de lokale voorziening uiteindelijk vorm te  geven door middel van een coöperatie. Het is de bedoeling deze in de komende twee jaar op te richten. Alle Staphorster bedrijven worden uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten.

Over StaphorstWerkt!
StaphorstWerkt! is een lokaal initiatief waarin geprobeerd wordt om mensen die kunnen werken, maar zonder dienstverband zijn, naar een nieuw toekomstperspectief te leiden. Overeenkomstig het centrale uitgangspunt van de Participatiewet staat daarbij centraal wat deelnemers wél kunnen (en niet wat ze niet kunnen).

Werkzoekenden met een bijstands- of Wajonguitkering doen binnen het project werkervaring op waardoor ze werkfit worden en dichter bij de arbeidsmarkt komen te staan. Met maatwerk wordt geprobeerd deelnemers te helpen bij het vinden van een betaalde baan.

Het jaar 2015 is als proefperiode gebruikt. Het concept heeft bewezen te werken. Mede door deelname aan dit project konden 5 personen uitstromen naar werk of de stap maken naar een passende werkervaringsplaats.

Met ingang van 2016 is het aantal deelnemers aan het project fors uitgebreid en is de begeleiding van het project geprofessionaliseerd. De kosten hiervan worden door Talen Tools en gemeente gezamenlijk gedragen.

Werkgevers
Met de betrokkenheid van Payned, Stiptwerk en de gemeente is de benadering van werkgevers gewaarborgd. StaphorstWerkt! wil voor deelnemers en betrokken bedrijven een betrouwbare partner zijn. Het netwerk van deze partijen staat garant voor een grote dekking van het lokale bedrijfsleven. Daarmee wordt de kans vergroot op het matchen van de juiste vacature en de juiste werkzoekende.

Daarnaast kan StaphorstWerkt! (productie)werkzaamheden voor bedrijven verrichten. Daarbij kan worden gedacht aan inpak- ompak- of assemblagewerk.

Lees ook: