Project `StaphorstWerkt!` verder als officiële coöperatie

Foto: Gemeente Staphorst

Op vrijdag 8 september is StaphorstWerkt! een coöperatie geworden, vastgelegd door notaris Ritsma. Sinds begin 2015 bestaat het project StaphorstWerkt! Daarin wordt samengewerkt door lokale bedrijven en de gemeente.

Al langer betrokken bedrijven zijn Talen Tools, Stiptwerk, Payned, Countus. Inmiddels is ook Brouwers meubelen aangesloten. Ook de gemeente Staphorst neemt eraan deel. Wethouder Krale: ‘De gemeente Staphorst steunt de oprichting van de coöperatie van harte en hoopt dat het lokale bedrijfsleven van structurele betekenis kan zijn bij het aan het werk helpen van inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.’

Vereniging mét een bedrijf

Een coöperatie is een vereniging mét een bedrijf. Bij StaphorstWerkt! bestaat dat bedrijf uit (productie)werkzaamheden, zoals inpak- ompak- of assemblagewerk. Daarnaast is een coöperatie een vereniging met leden. StaphorstWerkt! zoekt bedrijven die lid willen worden om samen maatschappelijk betrokken te ondernemen. De bedrijven werken samen om mensen die kunnen werken, maar nog zonder dienstverband zijn, naar een nieuw toekomstperspectief te leiden.

Werkfit worden of blijven

StaphorstWerkt! is ervoor om personen met een grotere of kleinere afstand tot de arbeidsmarkt, die nog geen betaalde baan hebben, dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Dat doen ze door mensen voor maximaal 6 maanden werk aan te bieden, waardoor ze ‘werkfit’ worden of blijven. Met maatwerk wordt geprobeerd deelnemers te helpen bij het vinden van een betaalde baan. Er is geen sprake van een dienstverband.

In 2015 is het project in de pilotsfeer gestart; gaandeweg is het integraal onderdeel van het gemeentelijk reïntegratie-beleid geworden. Ongeveer een derde van de deelnemers is het tot nu toe, mede door hun werk bij StaphorstWerkt!, gelukt het om weer aan een baan of stage te komen.

Lees ook: