Kinderdagcentrum van Horstheim verhuist naar Zwolle

Foto: Google Streetview

Het kinderdagcentrum, onderdeel van Horstheim in Staphorst, verhuist per september naar het terrein van de Obadjaschool aan de Willem Barentszstraat in Zwolle.

De meeste kinderen komen met de bus naar Horstheim aan de Kerklaan. Een groep vrijwilligers haalt ze thuis op en zorgt dat ze om 9.00 uur aanwezig zijn. Alleen al voor het busvervoer kan Adullam een beroep doen op dertig chauffeurs. De kinderen die naar Staphorst komen hebben een leeftijd van drie tot achttien jaar.

Het gaat om kinderen met een verstandelijke beperking, veelal van reformatorische ouders. Na de geslaagde samenwerking met de Rehobothschool in Barneveld gaat Adullam met ingang van september samenwerken met de Eliëzer- en de Obadjaschool in Zwolle.

De Eliëzer- en de Obadjaschool is de enige voorziening in de regio Noordoost voor reformatorisch speciaal onderwijs. Op deze brede school staat de Bijbelse boodschap centraal. Adullam is een identiteitsgeboden organisatie voor het bieden van gehandicaptenzorg.

De Eliëzerschool voor speciaal basisonderwijs en de Obadjaschool voor cluster 4- onderwijs is er voor leerlingen die gespecialiseerd onderwijs nodig hebben en op hun 12e of 13e jaar hun schoolloopbaan vervolgen in het reguliere of voortgezet speciaal onderwijs.

De Obadjaschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Hier wordt ook les gegeven aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. De leerlingen bezoeken de school vanaf hun vierde levensjaar en verlaten de school als ze achttien zijn.

Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de normale schoolomgeving ervaren de kinderen van het kinderdagcentrum een normaal verlopende schoolperiode. De zorg en begeleiding van Adullam en het onderwijs door Obadjaschool aan jonge kinderen sluiten door de samenwerking beter op elkaar aan.

Door het delen van werkmethodes en kennis versterken zorg en onderwijs elkaar. De samenwerking biedt daarnaast een praktisch voordeel: diverse ruimtes en faciliteiten zoals het plafondtilliftsysteem, speellokalen en de snoezelruimte worden gezamenlijk gebruikt.

Kinderen worden ingedeeld in een school-voorbereidende groep of zorggroep. In de school-voorbereidende groep leren de kinderen onder andere tellen, kleuren benoemen en vormen herkennen. Er wordt gewerkt aan de fijne en grove motoriek. Daarna stromen kinderen door naar het (speciaal)basisonderwijs of naar het dagactiviteitencentrum (DAC).

Het kinderdagcentrum binnen de school heeft straks een groep voor peuters en kleuters en kinderen die bezig zijn met schoolvoorbereidende activiteiten. Binnen deze groep wordt het jonge kind met een beperking al op vroege leeftijd passend begeleid en ondersteund.

Lees ook: