Debatavond met provinciale kandidaten in Staphorst

Er kwamen in totaal een kleine 80 mensen af op het door de jongerenraad en het gemeentebestuur georganiseerde debat met provinciale kandidaten op 14 maart 2019 in het gemeentehuis. Niels Ubak opende als voorzitter van de jongerenraad de avond met een kort woord van welkom.

De gemeente trad vooral faciliterend op. De burgemeester vroeg om een applaus voor de leden van deze jongerenraad. Zij hadden vertegenwoordigers uitgenodigd van partijen die ook zitting hebben in de gemeenteraad van Staphorst. Waarbij Gemeentebelangen evenals vroeger aan de VVD gekoppeld werd. De SP was uitgenodigd om ook meteen de overige partijen te vertegenwoordigen.

De zes kandidaten voor de provinciale staten mochten gedurende één minuut hun positie duidelijk maken. De partijen kwamen langs in alfabetische volgorde:

Jacob Spiker, fractievoorzitter in Staphorst, nummer 13 op de lijst van het CDA vindt dat er verbinding moet zijn tussen lokaal, provinciaal en landelijk bestuur. En dat in de provincie alle regio’s vertegenwoordigd moeten zijn en niet alleen de grote steden.

Annika van de Belt uit Zwolle staat op plek 6 voor CU. Voor haar gaan de verkiezingen over mensen en hun omgeving: “Samen willen we werken en bouwen aan een provincie waarin we met elkaar ook goed samen kunnen leven”.

Willem Sommer is raadslid in Steenwijkerland voor de vierde periode. Hij nooit verwacht dat hij nog een debatavond mee zou maken: “Dit was de eerste en waarschijnlijk ook de laatste”, meldde hij tot hilariteit van de aanwezigen. Hij is op plaats 14 van de PvdA-lijst terecht gekomen.

Lubbert Talen, oud-fractievoorzitter in Staphorst, nummer 4 op de SGP lijst streeft er naar de plaatselijk opgebouwde kennis in te zetten in de provincie. Dat we zuinig zijn op wat ons in de schepping is toevertrouwd, en te proberen om Gods Woord in de Staten naar voren te laten komen om dat invloed te laten hebben op het bestuur.

Simon Zandvliet de nummer 2 van de SP vond het “fantastisch om hier vanavond te zijn als enige partij die nog niet in de gemeenteraad zit. Wie weet kunnen we daar over 4 jaar verandering in brengen”. De SP heeft een heel mooi en strenge ideologie. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Regien Courtz: “Waanzinnig leuk om hier te staan vanavond, ik ben opgegroeid, geboren en getogen in Rouveen”. Het stemmen op 20 maart is “gelukkig helemaal geheim”, volgens de burgemeester. Haar “trotse ouders” zaten ook in de zaal. Haar vader is Henk Courtz, raadslid voor het CDA. Zij is kandidaat nummer 2 voor de VVD.

De burgemeester had van een ‘plaatselijk bekend politicus’ iets gelezen over het nut van de provincie. Spiker (CDA): “Als de gemeente iets zelf niet kan, is de provincie het juiste bestuur om daar die taken onder te brengen en niet in allerlei niet (democratisch, red.) gekozen samenwerkingsverbanden”. Ook volgens Courtz (VVD) hebben we ‘ontzettend veel’ aan de provincie. Sommer (PvdA): Als we geen provincies meer zouden hebben, zouden we alles in Den Haag moeten regelen, dan komen onze ouderen helemaal niet meer uit huis!”. “Of je regelt dat alles vanuit de gemeente”, repliceert Zandvliet (SP).  Talen (SGP): Op het moment dat er alleen gemeente en rijk zouden zijn, zou je overal verschillende lobbyclubs gaan krijgen die apart naar Den Haag toegaan.

Daarna kwamen er stellingen over verkeer en (openbaar) vervoer, zoals over de verbreding van de A28 en over de verplaatsing van de op en afritten. De zaal kon met rode en groene papiertjes hun mening geven. Meteen na de pauze mocht ook de aanwezige CDA-lijsttrekker voor het waterschap Henk Oegema uit Dalfsen een pitch houden van één minuut. De SGP had een poster van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart van stal gehaald. De burgemeester benadrukte daarom dat de huidige verkiezingsdatum op 20 maart is. De avond ging verder met een tweede debatronde over duurzaamheid en industrie.

Lees ook: Eddy van Hijum in CDA campagnebus door Staphorst (video)