Vluchtelingen komend voorjaar aan de slag in het groen

Foto: Harm Brand

De provincie Overijssel stelt voor het project ’Zorgend Landschap’ van Landschap Overijssel een subsidie van € 135.000 beschikbaar. In dit project worden zorg en landschapsonderhoud gecombineerd.

Jong-dementerenden, kinderen uit de jeugdzorg en vluchtelingen gaan aan de slag in het groen. Het doel is dat zij actief meedoen in het beheer en de versterking van het landschap waardoor hun gezondheid, participatie en integratie worden bevorderd. Het project wordt uitgevoerd door Landschap Overijssel in samenwerking met Trias Jeugdzorg, CarintReggeland en Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.

Het motto is ‘Het landschap als medicijn’.

De provincie Overijssel en Landschap Overijssel hebben de ambitie om gezamenlijk nieuwe wegen in te slaan op het snijvlak groen, participatie en zorg. “Dit is een prachtig project om kwetsbare mensen te helpen”, aldus Hester Maij, gedeputeerde cultuur, landbouw en natuur van Overijssel. “Werken in de natuur is niet alleen zinvol, we maken Overijssel groener en nog mooier, maar het is ook goed voor de gezondheid en het welzijn. Landschap als medicijn is dan ook een treffend motto.”

Landschap Overijssel heeft eerder al, in samenwerking met het Waterschap Vechtstromen en gemeenten, positieve ervaringen opgedaan met langdurig werkzoekenden aan het werk helpen in het groen. De jong-dementerenden gaan werken op landgoed Espelo bij Enschede. De projecten starten komend voorjaar.

Lees ook: