Excursie Veerslootslanden (Kloosterkooi) onder leiding van Michiel Poolman

Blauwgrasland met Spaanse Ruiter
Foto: HenkvD / Wikimedia

Op woensdagavond 27 mei geeft geboren en getogen Rouvener Michiel Poolman een uniek inkijkje in de Veerslootslanden speciaal voor dorpsgenoten en andere geïnteresseerden.

Dit zogenoemde ‘blauwgrasland’-reservaat herbergt een voor Nederland en Europa unieke combinatie van flora en fauna en geniet daarom Europese bescherming. De Veerslootslanden (in de volksmond beter bekend als de Kloosterkooi) is een strikt beschermd en afgesloten reservaat van Staatsbosbeheer met tevens een interessante cultuurhistorische achtergrond. Vanwege de eeuwenoude eendenkooi en het feit dat het dorp Rouveen hier in de late middeleeuwen gesitueerd was.

Michiel is sinds kort werkzaam als ecoloog bij Landschap Overijssel en komt al van kinds af aan op deze voor hem historische bodem. Al geruime tijd doet hij hier onderzoek naar verschillende soorten flora en fauna en sinds 2008 gericht onderzoek naar het voorkomen van verschillende dagvlinders. De zilveren maan en aardbeivlinder vormen hierin een belangrijk onderdeel. Deze twee landelijk zeldzame dagvlinders komen vanwege de unieke vegetatie hier gelukkig nog in redelijke aantallen voor.

Vanwege de kwetsbare vegetatie is er toegang voor een beperkt aantal deelnemers en is opgeven verplicht via de website. Maximaal aantal deelnemers is 25. De excursie begint om 19:00 en duurt tot ongeveer 21:00. Gelieve met de fiets te komen naar het verzamelpunt, vanwege beperkte parkeermogelijkheden. Verzamelpunt, voorafgaand aan de excursie, is de kruising van de Scholenland met de Afschuttingsweg. Kosten € 5,00 p.p. Bij slecht weer wordt de excursie verplaatst. Aanmelden voor 22 mei, en voor actuele info www.veldschuur.net

 

Veerslootlanden met Kloosterkooi, situatie in 1893
Veerslootlanden met Kloosterkooi, situatie in 1893