‘Staphorst, een geschiedenis van landbouw en overstromingen’

Overstromingsdiepte gemeente Staphorst
Foto: Ruimtelijke Plannen

Op 11 mei zal Albert Corporaal, uit Hasselt vertellen over Staphorst, een geschiedenis van landbouw en overstromingen.

De regio van Staphorst en Rouveen begint pas de volle contouren te krijgen in de tweede helft van de Middeleeuwen. Dan ontfermen streekbewoners langs het huidige Zwartewater, Meppelerdiep en Reest zich over de talloze ontheemden die op de vlucht zijn geslagen voor de steeds maar terugkerende stormrampen die de Midden-Nederlandse, laaggelegen veenstreken – die we nu kennen als het IJsselmeergebied –  teisteren.

Men biedt hen de ruimte om mee te helpen de veengebieden te gaan ontginnen in ruil voor onderdak, advies en veiligheid. En zo wordt er door talrijke nieuwe streekbewoners meegeholpen om de veengebieden, met o.a. kloosters als basis, via het recht van opstrek te ontginnen. Uiteindelijk onder gezag van de Duitse keizer en een Utrechtse bisschop en leenheer wordt ook dit gouw geknecht. En de vele bestuurlijke veranderingen ten spijt, heeft deze gemeenschap het veengebied onderworpen en vooral ingericht als landbouwgebied.

Maar liefst 4 keer moest het opnieuw worden ontgonnen voordat het streekdorp als één lint aan de Oude Rijksweg tot stilstand kwam. Maar stilstand moeten we opvatten als ‘geen nieuw dorp meer oostelijk van de huidige’, want in Staphorst staat de tijd niet stil: voor buitenstaanders lijkt dat maar zo……. Daarover en over veel meer zal door Albert Corporaal uit Hasselt uit de doeken gedaan worden. Hij zal natuur en landschap met de landbouw verbinden en de rol van het water erin uitvoerig toelichten.

Wilt u er verzekerd van zijn dat er deze avond, 11 mei, een zitplaats voor u is, dan kunt u zich van tevoren aanmelden, tijdens de openingsuren van het museum, telefonisch 0552-462526, bij de balie of via [email protected] De entree is € 5,00, inclusief koffie/thee, de lezing start om 19.30 uur.