Gemeenten Noord-West Overijssel samen in duurzaamheid

Foto: Gemeente Staphorst

Op maandag 7 december toostten de wethouders en ambtenaren van de gemeenten Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland samen op een geslaagde voortzetting van hun samenwerking op het thema duurzaamheid.

De gemeenten Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland hebben tussen 2012 en 2015 intensief samengewerkt aan energiebesparing en duurzame energie binnen het samenwerkingsverband Nieuwe Energie Noord-West Overijssel. In partnerschap met de provincie Overijssel en met uitvoeringspartners ROVA en Rendo zijn mooie projectresultaten neergezet en is veel geleerd.

De wethouders van de vier gemeenten zijn enthousiast over verdere samenwerking op het thema duurzaamheid. Voor de periode 2016 – 2017 staat versterking van het duurzaamheidsbeleid en versnelling van de energietransitie in de regio centraal. De vier gemeenten zullen de komende jaren vooral inzetten op kennisdeling, communicatie en het ondersteunen en activeren van lokale initiatieven.

Thema’s als energiebesparing, asbestverwijdering, duurzame dorpen en duurzame energie staan centraal binnen de 13 projecten die gezamenlijk worden opgepakt.

Lees ook: