Gemeenten West-Overijssel samen in energiestrategie

Foto: Harm Brand

Provincie, gemeenten, waterschap en netbeheerder in West-Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is.

In Nederland wil men in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkolen meer duurzame energiebronnen gebruiken en zo de CO2-uitstoot terugbrengen. In 2030 wil men 49% minder CO2-uitstoot als in 1990. De verandering naar het grootschalig opwekken en gebruiken van duurzame energie wordt energietransitie genoemd. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Die opgave is groot en heeft gevolgen voor iedereen.

Nederland is opgedeeld in 30 energie-regio’s. Binnen zo’n energie-regio worden de afspraken uit het klimaatakkoord concreet uitgewerkt en ingevuld in een Regionale Energie Strategie (RES). De gemeenteraad van Staphorst heeft op 10 december 2019 de Startnotitie RES West Overijssel 2019 (pdf) vastgesteld. In de startnota staat hoe de samenwerkingspartners van de RES West-Overijssel samenwerken, wie daarbij welke taak en verantwoordelijkheid heeft, hoe de besluitvormingsprocedure verloopt en hoe de planning er globaal uitziet.

In de regio West-Overijssel werken de 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Enexis Netbeheer samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio aan een Regionale Energie Strategie (RES).

Wij Duurzaam Staphorst ziet de RES als een kans voor de gemeente wanneer er op basis van goede kaderstelling door elke gemeente in de regio West Overijssel wordt gestuurd op een brede participatie vanuit de lokale bevolking. De coöperatie ziet het ook als een economische impuls voor de gemeente én de regio wanneer lokale initiatieven voor grootschalige energieopwekking een kans krijgen gerealiseerd te worden. Lees meer…

In de RES geven de samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit zij samen in de regio kunnen opwekken. Waar is plek voor het opwekken van zonne- en windenergie? Ook gaat de RES in op de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio die nodig zijn voor het op een duurzame en aardgasvrije manier verwarmen van woningen. Tenslotte richt de RES zich ook op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES staan uiteindelijk concrete projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie.

Het concept van de RES moet in juni 2020 klaar zijn. Het wordt daarna verder uitgewerkt in een eerste versie van de RES (de RES 1.0) die op 1 maart 2021 vastgesteld moet zijn door alle 11 gemeenteraden van West-Overijssel, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. In 2030 moeten de plannen uit de RES uitgevoerd zijn. Alle 30 concepten worden dan landelijk door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeeld en doorgerekend zodat duidelijk wordt of Nederland aan de afspraken uit het Klimaatakkoord kan voldoen.

Lees ook: Wethouder Mussche spreekt kinderen over energietransitie