Gemaal Zedemuden van Rijkswaterstaat naar waterschap

Foto: WDO Delta

Op donderdag 31 mei 2018 heeft Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud van het gemaal Zedemuden (Zwartsluis) overgedragen aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit om de doelmatigheid in het waterbeheer te vergroten.

Gemaal Zedemuden dateert uit 1973. Het is op 13 mei 1974 in gebruik genomen naast de Meppelerdiepsluis in Zwartsluis. Het is gebouwd om in perioden van veel neerslag en waterafvoer uit de provincie Drenthe en in het stroomgebied van het Meppelerdiep, overstromingen te voorkomen door water uit het Meppelerdiep in het Zwarte Water te pompen, vandaar gaat het vervolgens via het IJsselmeer naar de Waddenzee.

Reeds in 1779 werd er geklaagd over het Meppelerdiep. In 1898 was er een plan om een stoomgemaal te bouwen, maar dit stuitte op groot verzet van Staphorster boeren, die de daarbij behorende belasting (machinegeld) niet zagen zitten. Niettemin hadden de aan het Meppelerdiep grenzende plaatsen vaak hinder van wateroverlast, in 1960 nog zette hoog water een deel van Meppel blank. Rijkswaterstaat besloot daarom tot de aanleg van een elektrisch gemaal.

In 1998 was er wederom sprake van grote wateroverlast in Meppel, daarom werd in 2010 de capaciteit vergroot. In het gemaal staan 3 pompen met een waaierdiameter van 3,6 meter en een totale pompcapaciteit van 124 m3 per seconde. Dit houdt in dat het gemaal in één minuut 7.440 m3 water kan verpompen: de inhoud van drie Olympische zwembaden. De overdracht van vandaag is gebaseerd op het in 2011 gesloten Bestuursakkoord Water tussen de bestuurlijke partners op het gebied van water.

Lees ook: