Fusie Zorggroep Noorderboog en De Stouwe definitief

Foto: Marco Havers

Per 1 januari 2017 zijn VVT Noorderboog en De Stouwe juridisch gefuseerd tot Zorggroep Noorderboog. Noorderboog is actief in de gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden.

Met de fusie bundelen VVT Noorderboog en De Stouwe hun deskundigheid en ervaring op het gebied van zorg voor kwetsbare ouderen, revalidatiepatiënten en chronisch zieken. Zorggroep Noorderboog zorgt voor een goede aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcentrum en beschermd wonen in een verpleeghuis.

Verder ontstaan er meer mogelijkheden voor het Expertisecentrum, dat in deze regio een beter en breder aanbod kan bieden voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Daardoor kunnen mensen langer op een veilige en verantwoorde manier thuis of in een woon-zorgcentrum van Zorggroep Noorderboog blijven wonen.

Thuiszorg zelfstandig

CarePool is en blijft een zelfstandige thuiszorgorganisatie binnen de Zorggroep. CarePool levert thuiszorg in de vorm van wijkverpleging, verzorging, advisering en begeleiding en huishoudelijke zorg. Voor complexe verpleegkundige handelingen die niet vaak in de thuiszorg voorkomen, beschikt CarePool over een ambulant verpleegkundig team. Met dit team van goed opgeleide verpleegkundigen wordt de bekwaamheid en bevoegdheid voor weinig voorkomende en complexe verpleegkundige handelingen in de thuiszorg gegarandeerd.

Grote werkgever

Zorggroep Noorderboog is één van de grootste werkgevers in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel. Er werken ruim 1800 medewerkers en ongeveer 1200 vrijwilligers. Ze staan elke dag klaar voor bijna 1000 cliënten die in een van de locaties wonen, revalideren of die thuiszorg ontvangen. Door het brede aanbod van zorg en diensten biedt Zorggroep Noorderboog goede ontplooiingsmogelijkheden voor de huidige medewerkers.

Lees ook: